Omdeklarera din fastighet - Bravida hjälper dig

Energideklarationerna fyller 10 år. Det innebär att det är dags att deklarera om de byggnader som energideklarerades under 2007-2008. Till hjälp finns Bravidas certifierade energiexperter.

Det har gått tio år sedan lagen om energideklaration infördes. Eftersom energideklarationerna gäller i tio år måste många fastighetsägare upprätta nya energideklarationer.

Bravida, som har bred kunskap inom hela installationsprocessen samt energioptimering, kan erbjuda energideklarationer till kunder i hela landet.

En energideklaration ger dig information om byggnadens energianvändning.

Bravida erbjuder energideklarationer som innehåller: 

  • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetens elförbrukning
  • Åtgärdsförslag för att minska energianvändningen
  • Inrapportering i Boverkets databas samt eventuella andra system

För mer information, vänligen kontakta Bravidas experter:


Södra Sverige
Daniel Espenkrona, energiingenjör. Tfn: 070-604 58 99

Stockholm och Mälardalen 
Jan Rosén, avdelningschef energi & projekt, Bravida Service Management. Tfn: 076-116 58 53, energi.tsm@bravida.se

Norra Sverige
Daniel Dahlstöm, projektledare Örebro. Tfn: 070-307 84 06
Thor Berggren, energiingenjör Umeå. Tfn: 070-675 27 42