Sectech 21-22 november 2017

Under Sectech 2017 lanserar vi en ny läsare. Lär mer om läsaren och vår medverkan på mässan här!

Bli först med att ta del av möjligheterna med vår nya läsare - BCR-SD 2.0

Bravidas egenutvecklade och marknadsledande säkerhetsplattform Integra får nu helt nya unika läsare. Under en längre period har vi arbetat tillsammans med flera olika användargrupper efter riktlinjer för tillgänglighet* och kan nu stolt lansera nästa generations läsare BCR-SD 2.0.

Resultatet är en tunn läsare med färgskärm för animerade symboler och information i klartext utöver en snygg LED status bar. Läsaren har dessutom försetts med konkava återfjädrande knappar som placerats i matris vilket ger en tydlig knappsats som vägleder användarna, till exempel när larm ska slås på eller av. Läsaren uppfyller EN 60839 grade 4, EN 50131 grade 4 samt avläser token enligt ISO 14443A 1 till 4.

Läsaren är tillverkad i återvinningsbar plast, strömförbrukningen är optimerad och allt material följer RoHS direktiv inom EU, vilket, bland annat, innebär att produkterna är helt utan bly, nickel och krom. Bravida tar givetvis producentansvar på sina marknader.

 


Det här visar vi också upp under Sectech

Bravida Integra W7. Marknadens kraftfullaste och modernaste säkerhetsplattform.

Artifex - säkerhetssystemet som genom ett responsivt webb gränssnitt, förenklar för användarna och ger möjligheter långt vidare än du är van vid, det vågar vi lova. Eller vad sägs om att du enkelt hanterar kortadministration av passerkontrollsystem som t ex nytt kort, pinkod, koppling av tillträdeszon och larmområde samt selfservice och mycket annat.

Check In - som effektiviserar och moderniserar den obemannade kundloungen/receptionen fullt ut. Check In kan användas som molntjänst eller i ditt eget nätverk.

Autronica brandlarmsystem - AutroMaster 5  ett nytt överordnat brandlarmsystem från marknadsledande Autronica.

Boka in Sectech 21-22 november i din kalender och förhandsregistrera dig redan idag, genom att
klicka här

 

Vi ses på Sectech!

Vår monter hittar du på plats: 04:61. 

 

*Riktlinjer för tillgänglighet är ett stöd och en inspiration för
alla som strävar efter att göra sin verksamhet, sina lokaler och sin information tillgänglig. Målet är att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. Riktlinjerna finns tillgängliga via Myndigheten för delaktighet vars uppdrag styrs av mål och strategier för funktionshinderspolitiken. Dessa bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.