Seminarium Kortsäkerhet

RFID-teknik används idag av fler och fler system vid avläsning av passerkort/taggar. Bravida har sedan 2008 levererat krypterade passerkort/taggar som standard, allt för att undvika att kundernas passerkort/taggar blir skimmade. 

När det gäller våra betal/kreditkort är ämnet skimming högaktuellt och i Norden erbjuder Visa och MasterCard bankerna RFID-betalning. 

Det är viktigare än någonsin hur du sätter upp dina säkerhetssystem även gällande passerkontrollsystem.

Vi kommer under det här seminariet att berätta om de vanliga kortteknologierna för passerkontrollsystem, skillnader på avläsning, möjligheter och vad det ger i säkerhet.