Contact information

Persbogatan 2
265 38 Åstorp

042-671 71

Elektriker och elservice i Åstorp

Välkommen till Bravida i Åstorp!

Var det länge sedan ni såg över era elanläggningar? Eventuella fel i elinstallationerna kan få förödande konsekvenser, som bränder. Vi på Bravida i Åstorp arbetar med nyinstallationer av elsystem samt elservice. Regelbundna kontroller är inte bara viktigt ur säkerhetssynpunkt, utan även för att kunna effektivisera drift samt hålla priset så lågt som möjligt.

Electricity

Helhetslösningar inom elservice

Våra skickliga elektriker kan hjälpa dig med allt från elinstallationer och termografering till larm- och säkerhetssystem, styr och övervakning, tele, data och fiber och mycket mer. Vi är dessutom certifierade enligt ISO/IEC 17020:12 för mättjänster. Kontakta oss så hjälper vi er se över energianvändningen och kan komma med förslag på hur ni kan göra besparingar.