Contact information

Lötvägen 13
642 34 Flen

0157-140 30

Elektriker i Flen

Välkommen till Bravida i Flen!

Hos Bravida i Flen kan du få hjälp med både elinstallationer och fastighetsautomation. Med moderna och effektiva lösningar anpassar vi installationerna efter dina behov. Vi erbjuder elservice där vi optimerar dina anläggningar och minimerar din energiförbrukning, allt från små elinstallationer i privata hushåll till stora infrastrukturprojekt och anläggningar i arenor. Vi tar även fram helhetslösningar inom fastighetsautomation för en optimerad kommunikation.

Electricity

Elservice och elinstallationer

På Bravida i Flen har vi mångårig erfarenhet av att ge professionell service till så väl företag och offentlig förvaltning som privatkunder.

Öka dina besparingar med elinstallationer som är utförda med moderna och effektiva lösningar. Genom vår elservice optimerar du dina installationer och minskar risker för olyckor på grund av kortslutningar. Vi går bland annat igenom belastningsfördelning, elcentraler och byggnadens generella elstandard. När du planerar att bygga nytt kan Bravidas elektriker bistå med sin skicklighet och se till att projektet får en stabil grund att stå på. 

Automation

Automatisering – för en effektiv produktion

Vi har kompetens inom elkonstruktion, PLC-programmering, skåpsbyggnation och driftsättning av anläggningar inom både process-, energi- och tillverkningsindustri. Vi hjälper er med allt från små enkla styrningar till övergripande ansvar för större projekt. 

Bravidas tjänster kan automatiseras och således effektiviseras med våra egenutvecklade system som samlar dina lösningar i en och samma enhet. Våra kompetenta installatörer anpassar tjänsterna efter rådande förutsättningar och verksamhetens behov. Utifrån en nära dialog med våra kunder tar vi fram en projektering och förslag på hur vi kan säkerställa en optimerad kommunikation på företagets nätverk för att höja kvaliteten i din produktion och göra din verksamhet smartare. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om automation och hur det kan gynna dig.