Contact information


Ängdalavägen 16
281 33 Hässleholm

Telefon Prenad el

0451-70 52 70 (EL)

Telefon vs

0451-70 61 60 (VS)

Elektriker och rörmokare i Hässleholm

Välkommen till Bravida i Hässleholm

Vi har erfarna och kompetenta elektriker och rörmokare som snabbt är på plats när rören brister eller strömmen bryts. Vi tar ansvar för miljön och erbjuder hållbara och energieffektiva lösningar som du kan känna dig trygg med. Oavsett om det handlar om nyinstallation, service eller reparationer tar vi fram det bästa alternativet för dig och dina lokaler. Vi bidrar gärna med vår kunskap redan från början av ditt projekt och ger dig goda förutsättningar för att förverkliga dina visioner och idéer.  

Prenad El

Elinstallationer & underhåll

En väl fungerande och effektiv elanläggning är att föredra, både ur kostnadssynpunkt och ur miljösynpunkt. I vår tids strävan mot energisnåla system och samtidig snabb digital överföring är belastningen stor, liksom kraven på oss som installatörer. Vi hanterar bl.a. belysning, fibernät, högspänning, elcentraler och larmsystem och använder oss av säkra och beprövade metoder som håller länge. Brister i elanläggningen kan utgöra en direkt risk för brand och olyckor och därför är det extra viktigt att kvalitén på din anläggning är hög. Vi erbjuder elservice och underhåll av dina befintliga elsystem för att undvika avbrott eller kortslutningar. 

Heating and plumbing

VS - vatten & sanitet

Bakom väggarna och under golven slingrar sig vattenbärande rör som ger dig inomhusvärme samt vatten till kranar respektive vitvaror. Läckage kan vara svåra att upptäcka och leda till omfattande rost- eller fuktskador som i värsta fall resulterar i stora renoveringskostnader. Dessutom trivs mögelsvampar bra i fukt vilket kan utgöra en direkt hälsorisk för personer som är känsliga, såsom astmatiker eller allergiker. Ofta beror läckagen på gamla packningar som behöver bytas ut. Bravidas erfarna rörmokare hjälper dig att täta rören och se över dina befintliga VS-system innan det är för sent. Vi utför rörservice och rörinstallationer i allt från små butiker till stora sjukhus och ser till att du får rör som håller länge. Vårt miljöarbete karaktäriseras av smarta och hållbara lösningar där minimalt med energi går till spillo och onödiga kostnader undviks.