Fastighetsautomation i Luleå med Bravida

Fastighetsautomation utgör en central del av framtidens smarta byggnader. Vi hjälper dig att koppla upp och integrera fastighetens tekniska delsystem. Det gör att allt som sker i installationerna kan övervakas och styras på distans.

Våra fastighetsautomations-lösningar innebär ett totalåtagande som optimerar fastighetens energianvändning och driftnetto.

Vi hjälper dig med:

    • Kompletta automationslösningar
    • Projektering och installation av teknik- och styrsystem
    • Energioptimering
    • Styrning av tekniksystem och installationer
    • Driftövervakning 

Kontakt