Vi håller rätt temperatur i kylanläggningen

På Bravida kan du få hjälp med installation och service av kylanläggningar. Vi jobbar bland annat med industrikyla, livsmedelskyla, komfortkyla och kyla i ishallar. Vi installerar och servar kylanläggningar för CO2, propan och ammoniak samt anläggningar med traditionella köldmedium. Vi hjälper till att förbättra anläggningens drift och strävar alltid efter att minimera energiåtgång och miljöpåverkan.

Kontakt