Contact information

Madlyckevägen 1A
542 31 Mariestad

0501-700 00

Elektriker, rörmokare och ventilation i Mariestad

Välkommen till Bravida i Mariestad

Bravida i Mariestad åtgärdar fel i dina anläggningar, vare sig det handlar om elinstallationer, ventilationssystem eller vs-anläggningar. Vi hjälper också dig också med automatiserade lösningar som ökar kvaliteten i din produktion och gör din verksamhet smartare. Vårt miljöarbete genererar hållbara lösningar med minimal energiförbrukning och våra servicearbeten ger dig fortsatt hög kvalitet i anläggningarna. Eftersom våra installationer finns i allt från enskilda lägenheter till stora köpcentrum besitter vi en bred kompetens och anpassar således våra arbeten efter behov och förutsättningar.

Electricity

Elservice och installationer med hög kapacitet och låg elförbrukning

Våra elektriker har erfarenhet från att installera alla typer av elanläggningar och har även kompetensen för att utföra omfattande installationer inom infrastruktur och högspänning. Med Bravidas elservice säkerställer vi att dina elanläggningar håller och förebygger riskerna för att du ska råka ut för strömavbrott eller kortslutningar, som i värsta fall kan resultera i bränder. Vi miljösäkrar ditt hem eller din arbetsplats, liksom sänker elkostnaderna.

Heating and plumbing

Rörservice och VS-installationer

Om du tycker att vattenförbrukningen börjar öka, eller om du upptäcker fuktskador i väggar, tak eller golv, finns det en risk för att rör i din VS-anläggning läcker. Vår elservice innebär regelbundna kontroller och felsökningar som optimerar din anläggning. För att spara energi kan vi byta ut din värmepump mot en ny, energisnål samt injustera ditt värmesystem och byta termostat.

Ventilation

Våra ventilationsmontörer ser till att du andas frisk luft

I lokaler där många personer vistas samtidigt, såsom sjukhus eller sporthallar, är en god ventilation en förutsättning för att du ska trivas bra. Bravidas ventilationslösningar är moderna och hållbara med styr- och övervakningssystem, luftbehandling, processventilation och injusteringar. Vi arbetar metodiskt och miljömedvetet vilket genererar energieffektiva lösningar som följs upp av regelbundna kontroller. Ett effektivt luftutbyte minskar dessutom riskerna för fukt- och mögelangrepp i din fastighet. Låt Bravida besiktiga och rengöra ditt befintliga ventilationssystem!

Automation

Automatisering – för en effektiv produktion

Bravidas tjänster kan automatiseras och således effektiviseras med våra egenutvecklade system som samlar dina lösningar i en och samma enhet. Våra kompetenta installatörer anpassar tjänsterna efter rådande förutsättningar och verksamhetens behov. Utifrån en nära dialog med våra kunder tar vi fram en projektering och förslag på hur vi kan säkerställa en optimerad kommunikation på företagets nätverk för att höja kvaliteten i din produktion och göra din verksamhet smartare. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om automation och hur det kan gynna dig.