Contact information

Box 350
931 24 Skellefteå

Servicegatan 1
931 76 Skellefteå

0910-71 50 70

Rörmokare och ventilationsexperter i Skellefteå

Välkommen till Bravida i Skellefteå

Dagens höga krav på energieffektiva system för minskad förbrukning av jordens resurser kräver noggranna installationer och hållbara lösningar. Bravida i Skellefteå har rörmokare och ventilationsmontörer vars uppdrag är att optimera dina befintliga system, alternativt installera nya, med fokus på anpassning och hållbarhet. Vi använder oss av moderna metoder och utför både service, besiktning och nyinstallationer av hög kvalitet. Om du upplever att luften hemma blir sämre eller om du anar en begynnande fuktskada i huset, kan du vända dig till våra duktiga medarbetare som snabbt finns på plats för att åtgärda felen och samtidigt se över systemen i sin helhet.

Heating and plumbing

Täta VS-anläggningar

Vi utför rörinstallationer i såväl små bostäder som stora badhus och levererar täta VS-anläggningar som håller tätt länge. För att minska din vatten- och energiförbrukning kan vi dessutom injustera värmesystem, byta din befintliga värmepump till en energisnålare, samt byta termostat. Dessa insatser görs av Bravidas kompetenta rörmokare, med fokus på hållbara lösningar och effektiva system. Med vår rörservice får du regelbundet underhåll av VS-anläggningen och håller således riskerna för fukt- eller rostskador och dyra renoveringar på en låg nivå. Tänk miljövänligt du också och låt oss tillsammans ta ansvar genom att spara på vattnet.

Ventilation

Rengöring eller montering av din ventilation

I lokaler där många människor vistas samtidigt, som t.ex. idrottshallar, servicehus och köpcentrum, ställs höga krav på ett effektivt luftutbyte för att minska kontaminationsrisken eller fuktskador p.g.a kondens. Ett gammalt ventilationssystem kan behöva bytas ut och vi har ventilationsmontörer som utför specialanpassade installationer för ett friskare inomhusklimat. Bland de lösningar som Bravida erbjuder finns luftbehandling, processventilation, styr- och övervakningssystem samt injusteringar. Installationerna resulterar i energieffektiva system som minskar negativ miljöpåverkan. Genom vår ventilationsservice säkerställer du en fortsatt effektiv ventilation.