Installation av kylanläggning

Vi är experter på kylanläggningar och hjälper dig vid nyinstallation, reparation och underhåll.

Kyla med låg energiförbrukning

Kylanläggningar kyls ner med olika köldmedium beroende på ändamål. När vi gör installationer lägger vi stor vikt på energieffektiva system som har hög kapacitet med minimal miljöpåverkan. Bravidas kylanläggningar finns i allt från ishallar och industrier, till datahallar och livsmedelsbutiker. Våra kyltekniker utför även service för att bibehålla god effekt och låg energiförbrukning i kylanläggningen. Vi vägleder dig med vilket köldmedium som passar ditt specifika behov. Kontakta oss för mer information!

Läs mer om hur vi jobbar med kylanläggningar i broschyren:

Rätt temperatur utan avbrott

Kontakt