Med automation gör vi fastigheten smart

Fastighetsautomation utgör en central del av framtidens smarta byggnader. Bravida kopplar upp och integrerar fastighetens tekniska delsystem. Det gör att allt som sker i installationerna kan övervakas och styras på distans. Bravidas automationslösningar innebär ett totalåtagande som optimerar fastighetens energianvändning och driftnetto. Inom fastighetsautomation erbjuder vi bland annat: 

  • Kompletta automationslösningar
  • Projektering och installation av teknik- och styrsystem
  • Energioptimering
  • Styrning av tekniksystem och installationer
  • Driftövervakning

Kontaktuppgifter