Digitalisering av fastigheter

Fastighetsautomation utgör en central del av framtidens smarta byggnader - länken mellan alla tekniska system. Bravida kopplar upp och integrerar fastigheten och gör den smartare.

Hur fungerar fastighetsutomation?

Genom fastighetsautomation kopplar vi upp fastigheten så att alla installationer kan övervakas och styras på distans. Med en väl projekterad och programmerad lösning, erbjuder vi fastighetsägare och förvaltare av fastigheten ett totalåtagande som optimerar fastighetens energianvändning och ger dig en bra driftkalkyl. En mer energieffektiv och smartare fastighet helt enkelt!

Vi erbjuder den bästa lösningen, från det minsta till det största uppdraget, både innan- och utanför boxen - beställare och utförare, tillsammans.

Inom fastighetsautomation erbjuder vi:

  • Kompletta automationslösningar
  • Projektering och installation av teknik- och styrsystem
  • Energioptimering
  • Styrning av tekniksystem och installationer
  • Driftövervakning


En första kontakt är vår väg fram till ett bra samarbete - välkommen med din förfrågan!

Två medarbetare från Bravida vid datorskärmar

Kontakt