Värme och sanitet

Rörinstallationer och rörservice inom värme och sanitet.

Installation av hållbara vs-anläggningar

Vi installerar och optimerar din vs-anläggning med smarta lösningar av hög kvalitet. Våra rörmokare tar fram anpassade lösningar utifrån anläggningens omfattning och byggnadens förutsättningar för att minimera energiförbrukningen med effektiva anläggningar inom värme och sanitet. Vi gör installationer både i villor och bostadshus samt stora industribyggnader, simhallar och sjukhus.

Med Bravidas rörservice minskar du riskerna för läckage och fuktskador genom noggranna kontroller och åtgärder och vi är snabbt på plats när du behöver se över dina befintliga anläggningar. Som optimeringsåtgärder byter vi ut gamla värmepumpar och termostater samt genomför injusteringar av värmesystemet.

 

Kontakta oss när du behöver professionell hjälp inom värme och sanitet!

vvs-montörer gör en installation

Kontakt