Installation och service av ventilationssystem

När luften är bra, mår vi också bra. God ventilation är därför en investering för framtiden. Våra ventilationsmontörer och servicetekniker gör installationer och utför service av olika lösningar inom ventilation. Vi har bred kompetens och erfarenhet av att erbjuda unika lösningar för olika verksamheter.

En ventilation för ett bättre inomhusklimat

Vi jobbar med luftbehandling, styr och övervakning såväl som injustering och OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Vi har mångårig erfarenhet av att optimera inomhusklimatet i olika byggnader. Och vi anpassar givetvis ventilationen till byggnaden och verksamheten som bedrivs där. Kontakta Bravida när du behöver hjälp med ditt ventilationssystem!

Bravida installerar ventilationssystem