Vi hjälper med er med ventilation i Göteborg

När luften är bra, mår vi också bra. God ventilation är en investering för välmående, både för människor och fastigheten. Våra ventilationsmontörer och servicetekniker gör installationer och utför service av olika lösningar inom ventilation. Vi har bred kompetens och erfarenhet med unika lösningar för olika verksamheter.

Ventilation för ett bättre inomhusklimat

Ventilation handlar om luftbehandling, styrning, övervakning samt injustering och för vissa fastigheter är OVK (obligatorisk ventilationskontroll) nödvändigt. Vi har mångårig erfarenhet av att optimera inomhusklimatet, givetvis med anpassning av ventilationen till byggnaden och verksamheten som bedrivs där.

 

Vi är ert ventilationsföretag när ni behöver hjälp med ventilationssystemet! Ventilationsrengöring kan vara en bra början, kontakta oss för en dialog kring ert behov och hjälp!

Bravida installerar ventilationssystem