Contact information

Snickarvägen 6
837 31 Järpen

0647-611400

Rörmokare och ventilationsexperter i Järpen

Välkommen till Bravida i Järpen

Vi erbjuder specialistkunskap som kommer till nytta när rören behöver repareras eller ventilationssystemet bytas ut. Våra rörmokare och montörer står redo att hjälpa dig praktiskt eller svara på dina frågor. Bravida arbetar aktivt för en bättre miljö och tar fram smarta och energieffektiva lösningar som håller länge. 

Heating and plumbing

VS - vatten & sanitet

Om du upptäcker en fuktskada, eller om du tycker dig fylla på vatten i ditt värmesystem allt oftare, är det läge att gå igenom dina befintliga rör för att hitta eventuella läckage. Fuktskador kan leda till stora renoveringskostnader och utgör även en hälsorisk om mögelsvamparna har fått fäste. Vi är specialiserade på VS och våra rörmokare finns snabbt på plats när nöden kallar. Vi utför även nya rörinstallationer och hanterar allt från små butikslokaler till stora industrier. Med vår rörservice behöver du inte oroa dig för framtida läckage, tack vare kontinuerligt underhåll och felsökningar.  

Ventilation, kyla och styr

Ventilation

Med tanke på hur mycket tid vi tillbringar inomhus är det viktigt att inomhusluften är frisk att andas. Ett gammalt eller trasigt ventilationssystem måste därför repareras, eller kanske bytas ut. Ett dåligt luftutbyte riskerar även att leda till fuktskador, eftersom den fuktiga luften stannar inomhus. Vi har ventilationsmontörer med stor erfarenhet och kompetens och som utför både ventilationsservice och nya monteringar av hela system. Beroende på vilka förutsättningarna är i just dina lokaler anpassas ventilationen efter storlek och ändamål. Våra ventilationssystem finns i allt från mindre bostadshus till stora arenor!

Kylanläggningar

Om kylanläggningen går sönder kan det leda till stora förluster i upptinade livsmedelsprodukter som går om intet, eller is som smälter i ishallen. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum kontrollera att kylanläggningen fungerar som den ska. Eftersom Bravida arbetar aktivt för miljön strävar vi mot minimal energiförbrukning och säkerställer att din kylanläggning inte slukar energi, vilket leder till lägre kostnader, både för dig och för miljön. Våra kylmontörer installerar nytt samt utför service på dina befintliga anläggningar.