Contact information

Hedvig Möllers gata 8A
223 55 Lund

046-10 80 00

Elektriker och rörmokare i Lund

Välkommen till Bravida i Lund

Om du bor i Lund och behöver hjälp med dina elinstallationer, VS-system eller ventilationssystem är Bravida en säker aktör att vända sig till. Vi arbetar miljömedvetet och tar fram smarta lösningar som är anpassade efter våra kunders behov. Du hittar Bravidas installationer i allt från lägenheter till köpcentrum, och våra montörer, elektriker och rörmokare levererar hållbara anläggningar som följs upp av ett gediget servicearbete. Vårt kundfokus innebär öppen dialog med våra kunder och vi kan installera utifrån projekteringen av ditt byggprojekt eller modernisera dina befintliga system. 

Heating and plumbing

Värme & sanitet - Rörservice & rörinstallationer

Ofta beror rörläckage på trasiga packningar som måste bytas ut men ibland är det svårt att lokalisera varifrån vattnet rinner ut. Bravida har stor kompetens och lång erfarenhet av att installera och reparera VS-system, både stora och små, och kan med moderna verktyg och metoder minimera din vattenförbrukning med effektiva anläggningar. Med Bravidas rörservice undviker du onödiga fuktskador i din fastighet som kan resultera i stora renoveringskostnader. Vi levererar effektiva system med minimala energiförluster, byter ut värmepumpar till moderna, energisnåla modeller samt injusterar ditt värmesystem, som exempel på klimatsmarta åtgärder från Bravida.

Prenad EL

Elservice för en låg energiförbrukning

Vi hanterar allt som har med el att göra och kan både reparera kablar och anslutningar liksom installera helt nya elanläggningar. Vid stora fiber- och anslutningsbehov säkerställer vi att anläggningen håller för höga belastningar, med smarta lösningar för en energieffektiv elförsörjning. På så sätt håller du kostnaderna nere, samtidigt som du tar ansvar för miljön. Vi minimerar riskerna för strömavbrott och kortslutningar genom att följa rådande säkerhetsföreskrifter och följa upp våra installationer med regelbunden elservice. Bravidas elektriker är specialiserade inom olika områden och vi hanterar allt från högspänningsanslutningar för stora infrastrukturprojekt, till små belysningslösningar på kontoret.