Installation, underhÄll och service av el

Våra certifierade elektriker utför alla typer av el- och teleinstallationer, från små serviceuppdrag till stora entreprenader – inom såväl fastigheter och anläggningar som industrier. Vi erbjuder energieffektiva installationer med regelbunden tillsyn och skötsel, med planerat underhåll, vilket gör att installationen håller längre. På så sätt kan du förebygga olyckor och driftstörningar, vilket i sin tur leder till besparingar i både pengar och miljö.

 

Kontakta oss för att få hjälp med elinstallation och elservice i din fastighet!

Servicetekniker hos Bravida

Kontaktuppgifter