Teknisk förvaltning och fastighetsförvaltning i Jämtland

Vi finns i Jämtland – Östersund, Åre eller Järpen! När teknisk förvaltning eller fastighetsförvaltning behövs gör vi installation inom el, vs, ventilation, kyla, säkerhetslösningar och kraftteknik. Vi tar fram en skräddarsydd lösning för service som passar ditt behov och verksamhet.

Teknisk förvaltning och fastighetsförvaltning i Jämtland

Vi finns i Jämtland – Östersund, Åre eller Järpen! När teknisk förvaltning eller fastighetsförvaltning behövs gör vi installation inom el, vs, ventilation, kyla, säkerhetslösningar och kraftteknik. Vi tar fram en skräddarsydd lösning för service som passar ditt behov och verksamhet.

Energibesparande förvaltning av erfarna tekniker

Förvaltning är ett långsiktigt arbete där energieffektiva installationer och servicearbeten är av hög prioritet. En fastighet behöver el, värme, sanitet, ventilation, teknik, säkerhet och mycket mer som gör att anläggningen fungerar. Vår tekniker identifierar energibesparande åtgärder, det kan vara byte av allt för gamla värmepumpar, ventilationsaggregat eller belysning till nya energieffektiva alternativ. Den formen av teknisk förvaltning ger besparingar. 

Kontakta våra erfarna medarbetare för professionell rådgivning för din fastighet eller anläggning! Ta med oss i din fastighetsförvaltning!

Kontakt