Contact information

Fabriksgatan 1
733 39 Sala

0224-144 18

Elektriker i Sala

Välkommen till Bravida Sala!

Vi erbjuder elservice som säkerställer hållbara elinstallationer med effektiva lösningar och optimeringar. Minimera din elförbrukning och öka kapaciteten i anläggningarna med elinstallationer som håller för höga belastningar. Genom att anpassa varje installation efter förutsättningarna tar vi fram det bästa alternativet i just ditt fall och för din byggnad. Bravida i Sala installerar och reparerar el – både hemma i din bostad och på arbetsplatsen.

Electricity

Elservice och elinstallationer

Om du planerar att bygga nytt och vill ha säkra och hållbara elinstallationer kan du anlita en elektriker från Bravida i Sala. Vi hanterar både små och stora installationer och vet vad som krävs för att motsvara våra kunders krav och förväntningar. Det kan bland annat handla om fiberinstallationer, högspänning, styr- och övervakningssystem och infrastrukturprojekt. Med vår elservice bibehåller du en hög driftsäkerhet.