Ventilation

För att människor ska trivas i det egna hemmet och på arbetsplatsen krävs ett gott inneklimat. Därför är det viktigt att redan i planeringsskedet investera i effektiva ventilationsanläggningar, och utifrån krav och behov välja och dimensionera rätt systemlösning. Bravida tar hand om ventilationsanläggningar i alla typer av fastigheter och anläggningar och vi föreslår förbättringsåtgärder som sparar på energin.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!