Contact information

Prästängsvägen 11
452 33 Strömstad

0526-289 00

Elektriker och ventilation i Strömstad

Välkommen till Bravida i Strömstad

Prioritera hållbara elanläggningar som installeras med miljövänliga lösningar och minimal energiförbrukning. Bravidas elektriker i Strömstad erbjuder just detta. Med lång erfarenhet och moderna metoder tar vi fram det bästa alternativet för dig. Om du upptäcker fel eller råkar ut för strömavbrott eller kortslutningar, är Bravida ett självklart val av elreparatör och vi ser till att åtgärda felen med nya optimerade installationer. 

Electricity

Elservice med optimering

Med vår elservice får du hög kapacitet till låg kostnad, tack vare energieffektiva installationer som håller för sitt ändamål och sin belastning. Vi följer upp våra arbeten med noggranna kontroller och optimeringsåtgärder som gör att du kan lita på anläggningarna även i framtiden. Vid nybyggnationer lägger vi grunden för ett lyckosamt projekt, genom att leverera smarta installationer av högsta kvalitet!

Ventilation

Service och installationer av ventilationssystem

Vi kontrollerar, ser över och rengör alla typer av ventilationsanläggningar regelbundet. Våra ventilationsmontörer och servicetekniker installerar dessutom diverse ventilationssystem och bistår dig och ditt projekt, från början till slut. Inom ventilation hjälper vi bland annat till med injustering, luftbehandling, styr och övervakning samt processventilation.