Fastighetsautomation

Smarta och energieffektiva fastigheter ställer höga krav på de tekniska funktionerna, som i allt högre grad behöver fungera som en helhet och kunna styras digitalt.

Vi automatiserar och gör fastigheter smarta

Automation gör att tekniska funktioner i fastigheter i allt högre grad kan regleras automatiskt. Till exempel kan belysning, värme och ventilation detaljstyras med hjälp av sensorteknologi. Det gör det möjligt för företag att driftövervaka och energioptimera installationerna på distans.

 

Bravida i Ystad monterar och bygger automationsskåp, och vi utför även konstruktion och programmering av dessa. Oftast utför vi installation och driftsättning på plats hos kund. Kontakta oss, så tar vi fram en lösning som passar just dig och ditt behov!

Bravida automatiserar fastigheter

Kontakt