Vi installerar din kylanläggning

Vare sig din kylanläggning är av typen CO₂, ammoniak eller propan har vi rätt kompetens för att både reparera och installera nytt.

Köldmedium med låg energiförbrukning

Om du behöver en ny kylanläggning för ett specifikt ändamål kan du kontakta oss för guidning i vilket köldmedium som passar bäst i just ditt fall. Vårt fokus ligger på energieffektiva system som har hög kapacitet med minimal miljöpåverkan. Bravidas kylanläggningar finns i allt från ishallar och industrier, till datahallar och livsmedelsbutiker. Våra kylmontörer utför även service för att bibehålla god effekt och låg energiförbrukning i kylanläggningen.

Läs mer om vårt erbjudande inom kyla.Ring kyljouren för snabb hjälp

 

Kyltekniker hos Bravida

Kontakt