This website uses cookies to enhance the experience for you as a visitor. Read more

Contact information

Address

Härdgatan 1
432 32 Varberg

Phone

0340-66 66 66

El, vs och ventilation i Varberg

Välkommen till Bravida i Varberg

Vi har ventilationsmontörer som rengör och kontrollerar din ventilation för att säkerställa ett effektivt luftutbyte och ett friskt inomhusklimat. Utöver detta levererar vi hållbara lösningar för dina el- och rörinstallationer. Bravida arbetar för en bättre miljö med energisnåla system som är anpassade för byggnad och ändamål. Därför finns våra installationer både i små och stora hus och med vår breda kompetens och långa erfarenhet kan vi förverkliga dina idéer för ditt husbygge eller nya verksamhet. 

El och Portservice

Säkra elinstallationer & elservice

Bravidas elektriker hanterar det mesta som är strömförande och vi hjälper dig om du skulle råka ut för ett avbrott eller kortslutning. Belysning, fibernät, larm och övervakning är bara några av våra specialområden och vi anpassar alltid våra installationer efter dina behov och byggnadens förutsättningar. Med vår elservice säkerställer du att anläggningen håller och att ingen el går till spillo. På så sätt förebygger du brandrisk samt håller elförbrukningen på en låg nivå. För din egen, men också för klimatets skull. 

Contact persons

Joakim Strömqvist Avdelningschef
Per Karlsson Projektledare Entreprenad
Henrik Borglund Projektledare Entreprenad
Dalibor Danilovic Projektledare Entreprenad
Katarzyna Hoppe Gregus Administratör

Heating and plumbing

Bravidas rörmokare optimerar din VS-anläggning

Vi utför rörservice med regelbundna kontroller av dina rörinstallationer, för att du inte ska få ovälkomna överraskningar i form av läckage och fukt- eller rostskador. Om det behövs byter vi ut din värmepump mot en ny, energisnål modell samt injusterar värmesystemet med termostatstyrning. Vårt uppdrag är att hålla vattenförbrukningen på en minimal nivå med energieffektiva lösningar som gynnar både våra kunder och miljön.

Contact persons

Urban Claesson Projektledare Entreprenad
Johanna Nordin Administratör ventilation och vs

Ventilation

Våra ventilationsmontörer

Dålig inomhusluft i de lokaler där du vistas dagligen kan utgöra en direkt hälsorisk och måste åtgärdas. Dessutom kan ett ineffektivt luftutbyte resultera i att fuktig luft stängs inne och orsakar fuktskador respektive mögelangrepp. Vi erbjuder ventilationsservice där vi rengör och kontrollerar ditt ventilationssystem, och kan även installera ny ventilation med styr- och övervakningssystem - som ett steg i ledet mot att energioptimera din fastighet. 

Contact persons

Andreas Olegård Projektledare Entreprenad
Roland Johansson Projektledare Entreprenad
Tobias Nilsson Projektledare Entreprenad
Thomas Ljunggren Serviceledare