Genom automation gör vi fastigheter smarta

Automation handlar om att koppla ihop olika system i en fastighet med en möjlighet att styra på distans och anpassa energianvändningen. Fastighetsautomation innebär inte bara miljö- och energivinster, det leder också till bättre inomhusklimat och hälsosammare fastigheter att vistas i. Kontakta oss så berättar vi mer!

Det här erbjuder vi dig

  • Projektering av tekniksystemen
  • Installation och funktionstest av styrsystemen
  • Energioptimering och uppföljning
  • Remote control, larmhantering och felavhjälpning
  • Utbildning
  • Serviceavtal och mjukvaruuppdatering

Kontakt