This website uses cookies to enhance the experience for you as a visitor. Read more

Contact information

Address

Norra Zinkgatan 2,
271 36 Ystad

Phone

0411-192 30

Ventilation och kylföretag i Ystad

Välkommen till Bravida i Ystad

Bravida i Ystad har montörer och installatörer som är specialiserade inom ventilation och kyla. När din kylanläggning börjar sluka energi eller inte klarar av att hålla temperaturen nere kan du vända dig till oss för att snabbt få hjälp med att åtgärda felen. En dålig ventilation kan vara direkt skadlig, både för människor och för husmaterial och våra montörer arbetar med moderna lösningar och kan utföra både service och nyinstallationer. Vi prioriterar miljövänliga system som är energioptimerade och håller länge. Vårt kundfokus genererar anpassade installationer som bestäms med hänsyn till byggnadens respektive belastningens storlek. Vi utför arbeten i både små och stora fastigheter och installerar således kylanläggningar och ventilationssystem i butiker och hushåll, såväl som i industribyggnader och sjukhus.

Mässingsgatan 5 i Ystad hittar du Bravidas El- och VS-avdelning. 

Contact information

Phone

0411-192 30

Ventilation

God ventilation är lika med god trivsel

Med Bravidas ventilationsservice får du tillbaka den friska luften inomhus. Vi installerar nytt, rengör och kontrollerar filter samt kilrep, för att du ska få ett effektivt luftutbyte och minimera risker för mögelbildning, fuktskador liksom unken lukt, på din arbetsplats eller hemma i huset. Våra ventilationsmontörer optimerar ditt ventilationssystem genom att installera lösningar som luftbehandling, processventilation, injusteringar samt styr- och övervakningssystem. 

Error report & emergency

Jour kyla

0771-44 88 88

Cooling

Vi installerar din kylanläggning

Vare sig din kylanläggning är av typen CO₂, ammoniak eller propan har vi rätt kompetens för att både reparera och installera nytt. Om du behöver en ny kylanläggning för ett specifikt ändamål kan du kontakta oss för guidning i vilket köldmedium som passar bäst i just ditt fall. Vårt fokus ligger på energieffektiva system som har hög kapacitet med minimal miljöpåverkan. Bravidas kylanläggningar finns i allt från ishallar och industrier, till datahallar och livsmedelsbutiker. Våra kylmontörer utför även service för att bibehålla god effekt och låg energiförbrukning i kylanläggningen.

Contact persons

Davor Didak Serviceledare