Hållbarhet där livet pågår

Att leva hållbart är vår tids största utmaning. Platserna där livet pågår står idag för en stor del av världens klimat- och miljöpåverkan. Bostäder, arbetsplatser, skolor, sjukhus, butiker, och transporter – alla lämnar de ett avtryck.

Men det betyder samtidigt att bra fastigheter gör skillnad. Därför finns Bravida. Med helhetslösningar för service och installation hjälper vi våra kunder att skapa välfungerande fastigheter där människor trivs och kan leva hållbart.

Nollavtryck för våra kunder och oss själva

Bravidas långsiktiga klimatmål

2025

- 30 %

Till 2025 ska vi minska CO2-utsläppen från vår egen verksamhet med 30 % jämfört med 2020.

2030

- 55 %

Genom våra tjänster ska vi hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp med
55 % till 2030, jämfört med 2020. Samtidigt ska vi göra samma minskning i vår egen verksamhet.

2045

CO2 = 0

Det långsiktiga målet är att vara klimatneutrala genom hela vår värdekedja senast år 2045, för att våra kunder också ska kunna vara det.

Bravida arbetar för att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling

Samhället ställer om och Bravida är en del av förändringen. Hållbara lösningar är början på vår framtid och ska bli kärnan i allt vi gör. Det är handling och resultat som räknas.

Vi sitter inte på alla svar, men vi lär, utvecklas och samarbetar för att ta stegen som krävs. Därför antar vi utmaningen att skapa platser där människor kan leva hållbart – idag och för framtiden.

För att möta FN:s globala utvecklingsmål och Parisavtalet arbetar vi målmedvetet med vårt miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvar.
Hållbara lösningar är början på vår framtid och ska bli kärnan i allt vi gör. Därför antar vi utmaningen att skapa förutsättningar för ett mer hållbart leverne – idag och för framtiden.

Bravidas prioriterade hållbarhetsområden

Klimat, energi och resursanvändning

Vi har bara en planet, men i Norden lever vi som om vi hade fyra. Bravida vill vara med och förändra utvecklingen genom att arbeta smart och effektivt för en bättre resurshushållning.

Vårt sociala ansvar

Bravida vill vara branschens bästa arbetsgivare för medarbetare som engagerar sig i våra kunders framgång, vill lära sig nya saker varje dag och ta ansvar för framtiden.

Uppförande

Som medarbetare förväntar vi oss ett ansvarsfullt beteende från varandra. Och vi har lika höga förväntningar på våra leverantörer som på oss själva.

Hälsa och säkerhet på Bravida

På Bravida har vi en nollvision för arbetsskador. Tillsammans bygger vi ett lag där medarbetare är trygga, trivs och utvecklas. Vi sätter hälsa och säkerhet främst, vi tänker efter före och vi bryr oss om varandra.

Så här jobbar vi med hälsa och säkerhet

Hjälm skyddsombud_xlarge.jpg

Nu tar vi hållbarhetsarbetet till nästa nivå

Bravidas hållbarhetsarbete är en del i att framtidssäkra och utveckla vår verksamhet. De senaste åren har vi lagt grunden, men vi har en lång väg kvar. Just nu pågår ett intensivt arbete för att ta vårt hållbarhetsarbete till nästa nivå.

Här kan du läsa mer om hur vi på Bravida styr, följer upp och utvecklar vårt hållbarhetsarbete.

Ger Bravidas ansträngningar några resultat?

Resultaten av vårt hållbarhetsarbete redovisar vi årligen i vår hållbarhetsredovisning, som är en integrerad del av årsredovisningen. Där kan du även läsa mer om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor.

Läs mer i Bravidas års- och hållbarhetsredovisning

Bravidas hållbarhetsredovisning

Bravidas hållbarhetsredovisning är en integrerad del av vår årsredovisning. Där tydliggör vi vårt ansvar, våra styrkor och våra utvecklingsområden ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi tar utgångspunkt i FN:s Global Compact och beskriver hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor.

Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2023

Bravidas års-och hållbarhetsredovisning 2022

Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2021

Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2020

Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2019

Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2018

Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2017