Bravida Way

Vi på Bravida vill ha de nöjdaste kunderna och medarbetarna i branschen. Därför har vi skapat arbetsmetoder som säkerställer en jämn och hög kvalitet i alla våra projekt, oavsett hur stort eller litet det är.

Bravida Way – vår egen kultur och vårt arbetssätt

Bravida Way bygger på en decentraliserad organisation där entreprenörskap och ansvarstagande är avgörande för utveckling och framgång.

Väletablerade uppföljningssystem, gemensamma arbetsmetoder och verktyg samt stöd från den stora organisationens skalfördelar driver utvecklingen lokalt. En gemensam arbetsmodell för att skapa ständig förbättring stödjer våra avdelningar att utbyta erfarenheter och lära av varandra.
 

Vår vision

Bravida är bäst i Norden på hållbar service och installation av de funktioner som ger fastigheter liv. Vi är kundernas förstahandsval och branschens mest attraktiva arbetsgivare.

Vår affärsidé

Vi erbjuder tekniska helhetslösningar genom fastighetens hela liv – från rådgivning och projektering till installation och service.

Vi är ett stort företag med lokal närvaro över hela Norden. Vi möter kunderna på plats och tar långsiktigt ansvar för vårt arbete.

Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Med gemensamma värderingar, arbetssätt och verktyg skapar vi tillsammans en hållbar och lönsam verksamhet för oss och våra kunder.