Bravida Way

Vi på Bravida vill ha de nöjdaste kunderna och medarbetarna i branschen. Därför har vi skapat arbetsmetoder som säkerställer en jämn och hög kvalitet i alla våra projekt, oavsett hur stort eller litet det är.

Bravida Way – vår egen kultur och vårt arbetssätt

Bravida Way bygger på en decentraliserad organisation där entreprenörskap och ansvarstagande är avgörande för utveckling och framgång.

Väletablerade uppföljningssystem, gemensamma arbetsmetoder och verktyg samt stöd från den stora organisationens skalfördelar driver utvecklingen lokalt. En gemensam arbetsmodell för att skapa ständig förbättring stödjer våra avdelningar att utbyta erfarenheter och lära av varandra.
 

Vår vision

Vi ska bli Nordens ledande affärspartner för effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår heltäckande kunskap ska ge kunderna ökad konkurrenskraft.

Vår affärsidé

  • Vi erbjuder installation och de funktioner som ger fastigheter liv.
  • Vi agerar kompetent och effektivt för att tillföra våra kunder daglig nytta och värde
  • Vi kombinerar lokal närvaro med det stora företagets resurser.