Bravida Way

Bravida är ett stort företag med lokal närvaro i hela Norden. Vår affärsmodell bygger på att vi arbetar som ETT företag: vi har samma kultur, arbetssätt och strategier på alla avdelningar. Tillsammans skapar vi marknadens bästa kunderbjudande. Vi kallar det Bravida Way.

Bravida Way – vår egen kultur och vårt arbetssätt

Bravida har över 300 avdelningar i Norden och varje lokal avdelning har sin specialisering, men kunderna är gemensamma. Med tätt samarbete mellan avdelningarna – både på orten och i Bravida – skapar vi ett unikt helhetserbjudande till varje kund.

bravidA_way504.jpg

Bravidas vision

'Our vision is to always deliver the experience of when it just works'.

Vår affärsidé

Vi erbjuder tekniska helhetslösningar genom fastighetens hela liv – från rådgivning och projektering till installation och service.

Vi är ett stort företag med lokal närvaro över hela Norden. Vi möter kunderna på plats och tar långsiktigt ansvar för vårt arbete.

Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Med gemensamma värderingar, arbetssätt och verktyg skapar vi tillsammans en hållbar och lönsam verksamhet för oss och våra kunder.

Pressmeddelanden

Bravida Finland stärker sin position i västra Finland

Bravida Finland förvärvar bolaget Vesi-Vasa Oy och stärker därmed sitt erbjudande inom VVS-byggtjänster, industrirör och brandsläckningssystem i regionen Satakunta i västra Finland. Bolaget omsätter 1...

Kommuniké från Bravida Holding AB (publ):s årsstämma den 7 maj 2024

Vid årsstämman i Bravida Holding AB (publ) idag beslutade aktieägarna om nedan beslut i enlighet med förslag från styrelsen och valberedningen.

Kvartalsrapport januari–mars 2024

Stark orderingång, växande orderstock och en förbättrad kassagenerering

Ledningsförändring i Bravida Division Syd

Bravidas interna utredning av varför Region Skåne hävt sitt ramavtal med Bravida Sverige AB visar två saker. Dels att det förekommit avsiktlig överfakturering. Därtill fanns det stora brister i hanter...