Brandskydd och säkerhet – Trygga lösningar som fungerar när de behövs

Säkerhetslösningar ska vara enkla att använda och flexibla så de kan anpassas till alla slags verksamheter. Våra lösningar är välbeprövade som t ex smarta passersystem, molntjänster och självtestande brandlarmsdetektorer. Du väljer själv den lösning som passar din verksamhets behov.

Säkerhetsinstallationer

Verksamheter har olika behov av säkerhetslösningar. Bravida ser över just dina behov, projekterar och installerar brandlarm och inbrottslarm, tillträdessystem, CCTV och överordnad plattform.

Våra produkter och tjänster baseras på vårt egenutvecklade säkerhetssystem Bravida Integra och Autronicas brandlarmssortiment.  

Serviceavtal säkerhet

Fel och avbrott i säkerhetssystemet kan innebära såväl produktionsbortfall som en säkerhetsrisk. Med ett serviceavtal slipper du otrevliga överraskningar. Med regelbunden service och underhåll kan du lita på att din säkerhetsanläggning har den senaste programvaran och fungerar när den väl behövs.

Bravida Fire & Security Brandskydd, säkerhetslösningar, passersystem och mycket mer

Inom säkerhet hjälper vi till med:

  • Brandlarmssystem
  • Integrerade säkerhetssystem
  • Inbrottslarmsystem
  • Tillträdessystem
  • Besökssystem
  • CCTV
  • Service och eftermarknad
  • Lås
  • Porttelefoni
  • Överfallslarm