Våra strategier och affärsmodell

Bravida är Nordens ledande service- och installationsföretag. Det vill vi vara även i framtiden. Vår vision är vår ledstjärna. För att nå dit, arbetar varje avdelning aktivt enligt våra strategier, varje dag.

Bästa kunderbjudandet

Genom att skapa välfungerande och resurseffektiva fastigheter hjälper vi våra kunder i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi arbetar ständigt för att utveckla vårt kunderbjudande. Dessutom jobbar varje medarbetare dagligen för att skapa marknadens bästa kundupplevelse.

 

Bästa laget

Som tjänsteföretag är Bravida beroende av medarbetare som är proaktiva, håller vad de lovar, tar ansvar för sitt jobb och bryr sig om kunderna. Därför är vi ett företag med fokus på människor. Vi satsar på våra medarbetare och vårt ledarskap. Genom att utveckla arbetet för jämställdhet och mångfald blir vi ett starkare företag.

 

Effektiv leverans – marginal före volym

Vi på Bravida är proffs som gör jobbet ordentligt. Vi arbetar effektivt, är kostnadsmedvetna och har ordning och reda, både på arbetsplatsen och i uppdragen. Vi använder alltid våra gemensamma arbetssätt och gör inköp på rätt sätt. Vi tackar bara ja till uppdrag och projekt med bra marginal.

 

Hållbar verksamhet

Genom våra tjänster bidrar vi till en mer hållbar resursanvändning. Samtidigt ställer vi om vår egen verksamhet: vi arbetar för att minska vår klimatpåverkan, vi bygger ett lag där alla är trygga, trivs och utvecklas, och vi ställer höga etiska krav på oss själva och leverantörer.

 

Långsiktig och lönsam tillväxt

Bravidas målsättning är att vara störst eller näst störst på de orter där vi väljer att vara verksamma. När en avdelning är lönsam och har grunderna på plats, satsar vi på tillväxt genom att utveckla erbjudandet, förbättra försäljningen eller rekrytera. Vi växer även genom förvärv, både tilläggsförvärv på befintliga orter och strategiska förvärv för att etablera oss på nya marknader eller inom nya teknikområden.  

Bravida strategier lönsam tillväxt.png

 

Bravida Way – vår affärsmodell

Grunden för att lyckas är vår decentraliserade affärsmodell Bravida Way: Varje lokal avdelning har sin specialitet, men kunderna är gemensamma. Vi arbetar tillsammans som ETT företag, med samma kultur, arbetssätt och verktyg på alla avdelningar. Tillsammans skapar vi marknadens bästa kunderbjudande. Våra ledare skapar förutsättningarna och våra medarbetare får det att hända i verkligheten.

Avdelningar som behärskar Bravida Way har nästan alltid en välfungerande och lönsam verksamhet där medarbetarna
trivs. Först då satsar avdelningen på tillväxt – organiskt eller via förvärv. Så lägger vi grunden för en tillväxt som är både lönsam och långsiktigt hållbar.

Läs mer om Bravida Way här