Våra strategier och affärsmodell

Bravida är Nordens ledande service- och installationsföretag. Det vill vi vara även i framtiden. Vår vision är vår ledstjärna. För att nå dit, arbetar varje avdelning aktivt enligt våra strategier, varje dag.

Våra strategier

Bästa kunderbjudandet

Bravida har det bästa kunderbjudandet på marknaden. Våra kunder väljer oss, eftersom vi skapar helhetslösningar som gör det svåra enkelt. Vi lyssnar på våra kunder och vi föreslår proaktivt lösningar för fastighetens hela livscykel. Vi hjälper till att göra hållbara val och skapa hållbara lösningar. Vi återkopplar till kunden efter slutfört jobb och frågar alltid om vi kan hjälpa till med något mer. Och framför allt – vi håller vad vi lovar, tar ansvar för vårt jobb och bryr oss om våra kunder.

Bästa laget

Bravida har det bästa laget i branschen. Det som förenar oss är vårt driv att alltid bli bättre. Därför väljer de bästa ledarna och medarbetarna att jobba hos oss. Vi jobbar för jämställdhet och mångfald för att bli ett starkare företag. Vi har passion för service och vi är mästare på projektledning och leverans. Vi jobbar som ett lag, vi hjälps åt och vi har det kul tillsammans på jobbet. Dessutom finns det många möjligheter att växa och utvecklas inom företaget. 

Effektiv leverans

Vi på Bravida är proffs som gör jobbet ordentligt. Varje medarbetare jobbar för att skapa en bra kundupplevelse – varje dag. Vi arbetar effektivt, är kostnadsmedvetna och har ordning och reda på arbetsplatsen. Vi använder alltid våra gemensamma arbetssätt och gör inköp på rätt sätt. Dessutom planerar vi väl, följer upp vår produktivitet och har kontroll över alla delar av våra uppdrag. 

Hållbar verksamhet

Vi tar ansvar för vår verksamhet och jobbar aktivt för långsiktig hållbarhet. Vi har en nollvision för arbetsskador, och varje avdelning arbetar systematiskt för att skapa en säker och trivsam arbetsmiljö. Vi arbetar för hållbar resursanvändning och låg klimatpåverkan. Vi ställer höga krav, både på våra leverantörer och oss själva, vad gäller affärsetik, lagkrav och mänskliga rättigheter.

Lönsam tillväxt - marginal före volym

Marginal före volym. På Bravida arbetar vi alltid för att utveckla lönsamheten och nå full potential i varje avdelning. Det gör vi genom att jobba aktivt för att skapa det bästa kunderbjudandet, det bästa laget, en effektiv leverans och en hållbar verksamhet. Vi tackar bara ja till uppdrag och projekt med bra marginal. Vi är kostnadsmedvetna och vi jobbar resurseffektivt. Vi använder alltid Bravidas gemensamma resurser och system och strävar efter låga fasta kostnader.

Licence to grow. När en avdelning är lönsam och har grunderna på plats, satsar vi på att växa. Organiskt växer vi genom att utveckla erbjudandet, och genom att fokusera mer på försäljning och rekrytering. Vi växer även genom förvärv. I lönsamma avdelningar och regioner håller vi alltid utkik efter bra lokala företag, och förvärvar gärna företag som vi vill få in i vår egen verksamhet. Bravida gör även strategiska förvärv, där vi etablerar oss på en ny marknad eller inom ett nytt teknikområde.

Bravidas målsättning är att vara störst eller näst störst på de orter där vi väljer att vara verksamma.

Vår affärsmodell

Bravida är ett stort företag med lokal närvaro i hela Norden. Vår affärsmodell bygger på att vi arbetar som ETT företag: vi har samma kultur, arbetssätt och strategier på alla avdelningar. Tillsammans skapar vi marknadens bästa kunderbjudande. Vi kallar det Bravida Way.

Läs mer om Bravida Way här.