Uppförande

Inom Bravida förväntar vi oss ett ansvarsfullt beteende från varandra. Och vi har lika höga förväntningar på våra leverantörer som på oss själva. Det är egentligen inte svårare än att vi lever enligt våra värderingar: vi tar hand om verksamheten, håller det enkelt, tar ansvar och är proaktiva.

  

code_of_conduct_SV- 690x230px.jpg

Samma förväntningar på våra leverantörer
som på oss själva

Bravidas mål till 2023

2023

100 %

Alla medarbetare har gått Bravidas hållbarhetsutbildning, som grundar sig i hållbarhetspolicyn, och utbildning i uppförandekoden.

2023

80 %

Målet är att 80 % av avtalsleverantörerna genomgår kvalificering och ska acceptera vår uppförandekod för leverantörer.

En gemensam kompass

Bravida strävar efter att uppfattas som en trovärdig och ansvarsfull aktör, bra affärspartner och marknadsledare inom affärsetik.

Bravida Way, värderingar och uppförandekod är vår kompass som hjälper oss att skapa sunda och långsiktiga affärsrelationer och ett motståndskraftigt samhälle.

Bravida Way

Bravida byggs upp av lokala avdelningar, men vi arbetar tillsammans som ett företag, med samma kultur, arbetssätt och strategier. Bravida Way och vår uppförandekod är vår kompass som hjälper oss att skapa sunda och långsiktiga affärsrelationer och ett motståndskraftigt samhälle.

Värderingar

Som medarbetare förväntar vi oss ett ansvarsfullt beteende från varandra. Det är egentligen inte svårare än att vi lever enligt våra värderingar:

- Ta hand om verksamheten
- Håll det enkelt
- Ta ansvar
- Var proaktiv

Uppförandekod

Utgångspunkten för Bravidas etiska värderingar finns i vår uppförandekod. Den lägger grunden för hur vi uppträder i vardagen och omfattar viktiga frågor som jämställdhet och mångfald, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö, hållbarhet, ledarskap och affärsetik.

Lever vi inte som vi lär?

I Bravida ska vi leva som vi lär, följa vår uppförandekod och värderingar. Om du märker att vi inte följer våra värderingar kan du anmäla det genom visselblåsaren.

Lika höga krav på våra leverantörer som på oss själva

Som ledande aktör i vår bransch ställer vi samma krav på våra leverantörer som på oss själva. Alla våra leverantörer ska följa kraven i vår uppförandekod.

Leverantörskedja

Bravida arbetar för en leveranskedja som tar hänsyn till människor, miljö och klimat. Vi är noggranna med att utvärdera hur leverantörerna uppfyller kraven i vår uppförandekod. Vår BraVal-märkning hjälper avdelningarna att göra mer hållbara produktval.

Bravidas krav på leverantörskedjan

Uppförandekod för leverantörer

Alla betydande leverantörer måste uppfylla kraven i Bravidas uppförandekod. Bedömning sker innan uppläggning i inköpssystem. Vi styr inköp mot etablerade nordiska aktörer för att minska risker.
Uppförandekod för leverantörer

Bravidas hållbarhetsredovisning

Bravidas hållbarhetsredovisning är en integrerad del av vår årsredovisning. Där tydliggör vi vårt ansvar, våra styrkor och våra utvecklingsområden ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi tar utgångspunkt i FN:s Global Compact och beskriver hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor.

Bravidas års-och hållbarhetsredovisning 2022

Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2021

Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2020

Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2019

Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2018

Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2017