Automatisering skapar möjligheter och ger fördelar

Med automation får du en ökad produktivitet, förbättrad kvalitet, minskade kostnader, ökad säkerhet i farliga miljöer och förmågan att hantera repetitiva uppgifter.

Helhetslösningar inom industriautomation

Om du är intresserad av möjligheterna med flera olika typer och nivåer av automatisering, till exempel allt från grundläggande regelbaserade system till mer avancerade former som artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML), då är Bravida partnern för dig. Kontakta oss, för att se vilka möjligheter det finns för din verksamhet.


Jag vill veta mer

Bravida industriautomation

Aktivt arbeta med automation

I grunden ger automation i produktion:

  • Effektivisering av repetitiva moment och processer
  • Skalar upp produktionen snabbare för att möta efterfrågan
  • Högre standard och kvalitet i produktionen

Dina behov styr

Det är var din verksamhet befinner sig i för utveckling som avgör var vi startar din automationsresa. De vi vet är att med större effektivitet och färre hinder kan din verksamhet gå snabbare och fokusera tid och energi på uppdragskritiska prioriteringar.

Att välja en partner för automation som är experter från idéstadiet till den färdiga slutprodukten underlättar implementering och support avsevärt. 

Bravida har lång erfarenhet och genomför projekt inom samtliga områden för automation som även kan omfatta riskbedömning och valideringar av befintliga anläggningar.

Förstudier, projektering, projektledning, konsultation

El- och instrumentkonstruktion

Programmering och driftsättning av styrsystem

Visionteknik, kvalitetskontroll och/eller mätteknik

Industrirobotar, OT, server, integration

Ram- och/eller Serviceavtal

Byggnation av apparatskåp

Utbildning

Automation för fastigheter

Fastighetsautomation passar dig som vill ha en intelligent fastighet med möjlighet att fjärrstyra och schemalägga flertalet funktioner i fastigheten som bland annat belysning och värme. Genom automation kan du sänka dina energikostnader och spara på miljön. En vinn-vinn-situation!

Bravida fastighetsautomation

Kontaktformulär

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.

Jag har läst och tagit del av informationen gällande personuppgifter.