Kunder och marknad

Bravida är Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för service och installation av el, vs, ventilation och andra tekniska tekniska funktioner i fastigheter, med en marknadsandel på nio procent. Totalt omsätter marknaden cirka 300 miljarder kronor fördelade över tre delar: nybyggnation, renovering och underhåll.

Trender på Bravidas marknad


Allt högre hållbarhetskrav på fastigheter

Ökande hållbarhetskrav och högre energipriser gör att energieffektiv fastighetsteknik får allt större betydelse. Efterfrågan på energieffektiva lösningar och minskade klimatutsläpp ökar vid både nybyggnation och renovering. Det skapar stora möjligheter för service- och installationsbranschen.

Högre hållbarhetskrav på fastigheter från myndigheter och EU-taxonomi påverkar fastighetsägare, och leder till behov av renovering och uppgradering av fastighetsbeståndet. Banker erbjuder ofta lägre räntor för "gröna" fastigheter och hyresgäster efterfrågar också hållbara lösningar, vilket leder till en ökning av "gröna hyresavtal". 

För att minska koldioxidutsläppen installerar allt fler förnybara energilösningar som solpaneler, bergvärme och laddinfrastruktur för elfordon. Det finns också önskan om förbättrad energiprestanda genom energisnåla installationer och regelbunden teknisk service.

 

Ökad efterfrågan på helhetslösningar

Flera fastighetsbolag ser fördelarna med en helhetspartner för fastighetsbeståndet eller byggprojektet. Det ger möjlighet att skapa energieffektiva lösningar som fungerar länge. Fler kunder efterfrågar en enda partner som kan erbjuda rådgivning, projektering, samordning och efterföljande service inom alla teknikområden.

För att möta efterfrågan erbjuder stora aktörer helhetslösningar som fastighetsautomation, teknisk Facility Management och energioptimering. Detta skapar "smarta" och energieffektiva fastigheter som kan styras digitalt och ger både fastighetsägare och hyresgäster bättre kontroll över sin elförbrukning, uppvärmning och vattenanvändning.

iStock-871727238_arsrapport_2019_1.jpg

Teknikutveckling och digitalisering ökar möjligheter att styra fastigheter

I takt med den snabba tekniska utvecklingen ser Bravida en ökad efterfrågan på rådgivning, installation och service inom avancerade tekniska lösningar.

Produktionsprocessen

Digitalisering förbättrar installationsprojekt och samarbetet mellan kunder, beställare och leverantörer. Verktyg som 5D-modellering möjliggör realtidsuppföljning och ger en detaljerad överblick under hela produktionsprocessen.

Automatisk styrning av fastigheter

Automation och Internet of Things gör att tekniska funktioner i fastigheter i allt högre grad kan regleras automatiskt. Till exempel kan belysning, värme och ventilation detaljstyras med hjälp av sensorteknologi. Det gör det möjligt för serviceföretag att driftövervaka och energioptimera installationerna på distans.

 

 

Pressmeddelanden

Visa alla

Bravida levererar hållbar sprinklerlösning på distans till alla Vasakronans fastigheter i Stockholm

Bravida har tecknat avtal med Vasakronan för drift och underhåll av sprinkler i Vasakronans samtliga fastigheter i Stockholm. En stor del av leveransen sker på distans med hjälp av Bravidas...

Kvartalsrapport oktober–december 2023

Stark orderingång, förbättrat kassaflöde och förslag till höjd utdelning.

Bravida har tecknat ny revolverande kreditfacilitet om 2,5 miljarder SEK

Bravida refinansierar sin nuvarande revolverande kreditfacilitet på 2,5 miljarder SEK med ursprungligt förfall i oktober 2024 med en ny revolverande kreditfacilitet på 2,5 miljarder SEK.

Bravida installerar för 183 miljoner vid Stockholms nya reningsanläggning för renare avloppsvatten

Bravida har fått i uppdrag av Veidekke att utföra installationer inom vs, supportsystem och ventilation när Henriksdals reningsverk byggs ut och får en större anläggning i Sickla utanför Stockholm....