Kunder och marknad

Bravida är Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för service och installation av el, vs, ventilation och andra tekniska tekniska funktioner i fastigheter, med en marknadsandel på nio procent. Totalt omsätter marknaden cirka 300 miljarder kronor fördelade över tre delar: nybyggnation, renovering och underhåll.

Trender på Bravidas marknad


Allt högre hållbarhetskrav på fastigheter

Ökande hållbarhetskrav och högre energipriser gör att energieffektiv fastighetsteknik får allt större betydelse. Efterfrågan på energieffektiva lösningar och minskade klimatutsläpp ökar vid både nybyggnation och renovering. Det skapar stora möjligheter för service- och installationsbranschen.

Högre hållbarhetskrav på fastigheter från myndigheter och EU-taxonomi påverkar fastighetsägare, och leder till behov av renovering och uppgradering av fastighetsbeståndet. Banker erbjuder ofta lägre räntor för "gröna" fastigheter och hyresgäster efterfrågar också hållbara lösningar, vilket leder till en ökning av "gröna hyresavtal". 

För att minska koldioxidutsläppen installerar allt fler förnybara energilösningar som solpaneler, bergvärme och laddinfrastruktur för elfordon. Det finns också önskan om förbättrad energiprestanda genom energisnåla installationer och regelbunden teknisk service.

 

Ökad efterfrågan på helhetslösningar

Flera fastighetsbolag ser fördelarna med en helhetspartner för fastighetsbeståndet eller byggprojektet. Det ger möjlighet att skapa energieffektiva lösningar som fungerar länge. Fler kunder efterfrågar en enda partner som kan erbjuda rådgivning, projektering, samordning och efterföljande service inom alla teknikområden.

För att möta efterfrågan erbjuder stora aktörer helhetslösningar som fastighetsautomation, teknisk Facility Management och energioptimering. Detta skapar "smarta" och energieffektiva fastigheter som kan styras digitalt och ger både fastighetsägare och hyresgäster bättre kontroll över sin elförbrukning, uppvärmning och vattenanvändning.

iStock-871727238_arsrapport_2019_1.jpg

Teknikutveckling och digitalisering ökar möjligheter att styra fastigheter

I takt med den snabba tekniska utvecklingen ser Bravida en ökad efterfrågan på rådgivning, installation och service inom avancerade tekniska lösningar.

Produktionsprocessen

Digitalisering förbättrar installationsprojekt och samarbetet mellan kunder, beställare och leverantörer. Verktyg som 5D-modellering möjliggör realtidsuppföljning och ger en detaljerad överblick under hela produktionsprocessen.

Automatisk styrning av fastigheter

Automation och Internet of Things gör att tekniska funktioner i fastigheter i allt högre grad kan regleras automatiskt. Till exempel kan belysning, värme och ventilation detaljstyras med hjälp av sensorteknologi. Det gör det möjligt för serviceföretag att driftövervaka och energioptimera installationerna på distans.

 

 

Pressmeddelanden

Bravida stärker sin position inom elservice i Söderhamn

Bravida förvärvar bolaget El-Installation-Automatik i Söderhamn AB och stärker därmed sitt erbjudande inom elservice i Söderhamn med omnejd. Bolaget omsätter 24 miljoner kronor och har 18 anställda.

Förändring av antalet röster i Bravida Holding AB

Bravida Holding AB (BRAV) meddelar idag en förändring i antalet röster i bolaget till följd av omvandling av C-aktier till stamaktier för vidareleverans till deltagare i incitamentsprogram.

Bravida stärker sin position inom elservice i Gävle

Genom en inkråmsaffär har Bravida förvärvat rörelsen i Norin Företagsservice AB och stärker därmed sitt erbjudande inom elservice i Gävle. Bolaget omsätter 18 miljoner kronor och har 8 anställda.

Bravida Finland stärker sin position i västra Finland

Bravida Finland förvärvar bolaget Vesi-Vasa Oy och stärker därmed sitt erbjudande inom VVS-byggtjänster, industrirör och brandsläckningssystem i regionen Satakunta i västra Finland. Bolaget omsätter 1...