Leverantör till Bravida

Som ledande aktör i vår bransch ställer vi stora krav på oss själva och på våra leverantörer. Tillsammans kan och vill vi påverka hela leverantörskedjan att ta ansvar för människor, miljö och samhälle.

Våra kunder och samhället ställer allt högre krav på tekniska lösningar som minimerar vår miljöpåverkan. Ett av våra mål är att bli en ledande leverantör av energieffektiva och miljövänliga tjänster.  Genom att samarbeta med både våra leverantörer och kunder arbetar vi för att finna nya produkter och lösningar för framtiden. Vi ställer också höga krav på oss själva och våra leverantörer vad gäller frågor som säkerhet, miljöpåverkan och mänskliga rättigheter, kvalitet och affärsetik.

Uppförandekod
Det är viktigt för oss att alla våra leverantörer tar del av och stödjer både vår uppförandekod och våra värderingar. Detta gäller alla typer av leverantörer – materialleverantörer, tjänsteleverantörer samt underentreprenörer.

Uppförandekod för leverantörer