Samverkansprojekt

Att genomföra stora installationsprojekt kräver samordning av många olika discipliner och aktörer. Bravida är en stark partner med lång erfarenhet av multidisciplinära installationsprojekt.

Lång erfarenhet och beprövade processer 

Bravida har lång erfarenhet och en gedigen referensbank från olika typer av samverkansprojekt/samverkansentreprenader över hela Sverige och Norden. Vårt arbetssätt bygger på tydliga och välbeprövade arbetsprocesser, bland annat inom projektering, ekonomistyrning, inköp och arbetsmiljö.  

Vill du veta mer om hur vi jobbar i samverkansprojekt?

Ekonomisk uppföljning och inköpsfördelar 

 

Som kund i samverkansprojekt har du tillgång till ekonomisystem, prognoser och månatliga uppföljningar. Via ett webbgränssnitt kan du följa ekonomin i projektet löpande för alla tekniska discipliner.  

Med våra samlade inköp är Bravida en betydelsefull aktör med stark förhandlingsposition. I samverkansprojekt tillsätter vi centralt stöd för inköp och du får tillgång till starka inköpsfördelar.

Standardmaterial avropas genom vårt centrala inköpssystem, med förhandlade priser och villkor. I inköpssystemet kan projektledaren direkt se vilka material som lämpar sig i projekt med miljöklassning.

Vi kan även genomföra internationella inköp från leverantörer utanför Sverige – alltid bedömda enligt våra krav gällande bland annat kvalitet, miljö och mänskliga rättigheter.  

Digitala verktyg för effektiv byggprocess 

I byggprocessen använder vi digitala verktyg som Dalux. Denna mobilapp ger installatörerna möjlighet att se digitala arbetsritningar, visualisera byggnaden med 3D-modeller och hämta produktinformation. Den används även för dokumentation och kvalitetskontroll direkt via mobil och surfplatta. Dalux minskar behovet av pappersbaserad dokumentation och ger projektledaren möjlighet att leverera ny och uppdaterad information snabbt.  

Hållbarhet och klimatredovisning 

Genom att välja material med lägre klimatpåverkan kan du tillsammans med Bravida bidra till minskade koldioxidutsläpp. Vi levererar klimatkalkyler för installationsprodukter, vilket ger dig tillgång till fullständiga data för CO2-utsläpp för de produktkategorier vi offererar. Du kan därmed välja produkter baserat på mängden CO2-utsläpp.

Klimatkalkylerna utgår ifrån baseras på klimatdata från EPD:er (Environmental Product Declaration), PEP-data (Product Environmental Profile) samt proxydata (uppskattningar då det saknas direkta mätdata från tillverkaren) och avser livscykelfaser A1-A3 för produkter och komponenter.  
 
När projektet är klart sammanställer vi data för projektets totala CO2-utsläpp för installationsprodukter, Bravidas transporter med mera. Detta ger dig underlag för beslut och rapportering i enlighet med CSRD, EU-taxonomi samt klimatdeklarationer. 
 

Hör av dig till oss! 

Bravida ser till att det som måste fungera fungerar. Vad kan vi göra för dig idag?  Kontakta oss för att diskutera dina behov och önskemål.