Samordnade installationer

Bravida Plus – en kontakt för alla installationer

samordnade installationer_L.jpg

El, vs och ventilation, har de med varandra att göra? Absolut. Vår grundtanke är att alla installationer är en sammanhållen enhet, och det märks i våra projekt. Vi kallar arbetssättet för Bravida Plus.

I många byggprojekt drivs el, vs och ventilation som separata underprojekt. Ofta ligger ansvaret hos en mängd olika leverantörer och projektledare, och samordningsansvaret hamnar hos beställaren. Det kan göra att projektet blir ineffektivt och att ingen egentligen tar ett helhetsansvar för installationerna.

Bravida Plus skapar en helhet i installationsprojektet

Vi på Bravida ser installationerna i fastigheten som en enhet. Genom att jobba i ett sammanhållet projekt kan vi ta ansvar för att installationerna genomförs på ett strukturerat sätt. Under projektet behöver beställaren bara ha kontakt med en projektledare. Bravida ansvarar för både samordning av alla installationer och för att du som beställare blir nöjd med slutresultatet.

Bravida Plus fungerar i alla installationsprojekt som rör två eller fler teknikområden.  Helst är vi med redan i idéfas och projektering av projektet.

Partnering – Gemensamma mål skapar smidig process

Vi på Bravida gillar helhetstänk. I ett partneringprojekt gör vi gemensam sak med byggbolag, konsulter och andra entreprenörer. På så sätt blir det både billigare och bättre för beställaren – och ett smidigare projekt för alla inblandade.

I ett partneringprojekt skapar flera parter – byggherre, konsulter och entreprenörer – ett gemensamt byggprojekt där alla tar lika ansvar. Samarbetsformen bygger på att parterna öppet redovisar risker, kostnader och mål för varandra. Det gör att teamet redan från början kan göra en riskinventering och en gemensam prognos för slutkostnaden.

Under projektets gång kan teamet sedan hålla en öppen dialog för att tillsammans fatta bra beslut. Det ökar möjligheten att löpande identifiera och diskutera förbättringsmöjligheter. Dessutom skapar partnering ett helhetsperspektiv, vilket i slutänden leder till bättre samarbete, högre kvalitet och bättre lönsamhet i projektet.