Organisation – stark lokal närvaro

En elektriker, vs-montör eller ventilationstekniker måste finnas på plats där kunden finns. Därför är de lokala avdelningarna hjärtat och drivkraften i Bravidas verksamhet.

Bravida vill finnas där våra kunder finns. Vi vill att våra kunder ska vara nöjdast på marknaden och vi vill vara störst på de orter där vi har verksamhet.

Därför har vi skapat en decentraliserad organisation, med verksamhet i hela Norden. Avdelningarna bestämmer själva hur de vill jobba med sina kunder och hur de bäst marknadsför sig i närområdet. Till sin hjälp har de centrala funktioner som till exempel ekonomi, inköp och IT.

Vår organisation har fyra huvudsakliga nivåer – avdelning, region, division och koncern.

Över 325 avdelningar

Det är på avdelningarna det händer. Här finns våra elektriker, vs-montörer, ventilationstekniker och alla andra som är kärnan i vår verksamhet. De hjälper dagligen våra kunder att förse sina fastigheter med bland annat energi, värme, vatten, ventilation och säkerhet.

Varje avdelning är specialiserad inom ett teknikområde. För att ge våra kunder ett så komplett erbjudande som möjligt har vi ofta flera avdelningar på en ort.

Normalt är en avdelning ensam ansvarig för ett kundprojekt. Vid större och mer omfattande projekt samarbetar ofta flera avdelningar inom regionen, divisionen eller koncernen.

38 regioner

Regionerna finns för att ge stöd till avdelningarna och stödja samordning. De är även ansvariga för att förmedla och följa upp de strategier och mål som är gemensamma för divisionen och koncernen.

6 divisioner

Bravida har sex divisioner. Divisionerna Syd, Mitt och Nord som alla ligger i Sverige, samt division Danmark, division Norge och division Finland. Divisionerna finns för att ge stöd till avdelningar och regioner. De är även ansvariga för att förmedla och följa upp de strategier och mål som är gemensamma för koncernen.

1 koncern

På koncernnivå utformar vi de strategier och mål som styr Bravidas verksamhet på en övergripande nivå. Här finns också centrala funktioner som underlättar arbetet för vår lokala verksamhet: ekonomi, juridik, inköp, IT, HR, kommunikation och verksamhetsutveckling.  

Bravidas huvudkontor ligger i Stockholm.