El – smartare lösningar som ökar driftsäkerheten

Vårt moderna samhälle blir allt mer beroende av el – samtidigt som det blir allt viktigare att minimera elförbrukningen. Så varför inte tänka ett steg extra när man ändå ser över sina elinstallationer? Vi är gärna med tidigt i processen – då kan vi hjälpa dig att skapa ellösningar som är kostnadseffektiva, mer driftsäkra och bättre för miljön.

Elinstallationer

El_M.jpg

Bravida utför alla typer av elinstallationer, stora som små – oavsett om det gäller kontor, bostäder, sjukhus, industrier eller stora infrastrukturprojekt. Vi installerar ellösningar både i befintliga fastigheter och där det byggs nytt.

Elservice

Genom regelbunden service av elinstallationer kan du undvika både avbrott och andra otrevliga överraskningar. Bravida går igenom centraler, belastningsfördelning, dosor och kabeldragningar, och fastighetens elstandard. Fel i elinstallationer är ofta dolda och riskerna går inte alltid att upptäcka med ögonen. Gamla eller felaktiga elanläggningar är en stor brandrisk, och kan orsaka stora kostnader i form av hög elförbrukning eller avbrott.

Vi ser över energianvändningen och föreslår besparingar. När vi trimmar, finjusterar och får allt att fungera kan besparingarna bli stora.

Inom el hjälper vi till med bland annat:

  • Elinstallationer
  • Tele, data och fiber
  • Högspänning
  • Ställverk / reservkraft
  • Termografering
  • Larm- och säkerhetssystem
  • Industriinstallationer
  • Styr och övervakning
  • Energioptimering
  • Kvalificerade mättjänster enligt ISO/IEC 17020:12*

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig? Ring ditt lokala Bravida kontor så berättar vi mer. Inget uppdrag är för litet eller stort.