Energieffektiva ellösningar

Om verksamheten ska kunna flyta på är det viktigt att elförsörjningen fungerar. Helst vill ni undvika plötsliga driftstopp och olyckor som brand eller översvämning. Behöver ni se över elen i fastigheten, så finns våra auktoriserade elektriker nära till hands. Kontakta Bravida idag!

Det här erbjuder vi inom elservice

Genom regelbunden service av elinstallationer kan du undvika både avbrott och andra otrevliga överraskningar. Bravida går igenom centraler, belastningsfördelning, dosor och kabeldragningar, och fastighetens elstandard. Vi ser över energianvändningen och föreslår besparingar oavsett om det gäller industrilokaler eller kontor.

Energieffektiva installationer

Elinstallationer görs av en behörig elektriker, som dels hanterar starkström och som har erfarenhet av att optimera arbetet på bästa sätt. Det finns många möjligheter när det kommer till automatisering och belysning i kontor och fastigheter. Belysning som slås av och på drar ner på energikostnader och innebär också trivsel och trygghet för personal som vistas i lokalerna.

Bred expertis är vår styrka

Vi på Bravida är experter på elinstallationer och underhållsarbeten och har en stor spännvidd vad gäller erfarenhet, både teoretiskt och praktiskt. Våra behöriga elektriker kan rycka ut med kort varsel och se till att kontrollera och energioptimera processerna så att kostnaderna hålls nere.

Våra elektriker hjälper dig med:

 

 • Elservice
 • Elinstallationer
 • Högspänning
 • Ställverk/reservkraft
 • Termografering
 • Larm- och säkerhetssystem
 • Industriinstallationer
 • Styr -och övervakning
 • Energioptimering
 • Hållbar och energieffektiv elförsörjning.
Servicetekniker på Bravida
Hos Bravida kan du anlita en jourelektriker som finns tillgänglig årets alla dagar, dygnet runt.

Våra behöriga industrielektriker sätter säkerheten främst

Det är viktigt att processerna i en stor verksamhet fungerar optimalt. Det är riskfyllt att hantera högspänning och därför är det viktigt att eventuella fel åtgärdas av en behörig fackman. Våra duktiga industrielektriker felsöker anläggningar och ger förslag på förbättringar och besparingar.

 • Få en komplett översyn eller byt ut gamla kablar och dosor. 
 • Få åtgärdat akuta problem vid brand eller översvämning. 

För att minimera kostnaderna är det viktigt med specifika insatser. Det kan till exempel handla om att byta ut vissa komponenter i tid.

Kontakta en jourelektriker för att få snabb hjälp

Har du behov av en jourelektiker? Kontakta ditt närmsta lokala Bravida-kontor för att få hjälp med:

 • Strömlöshet
 • Jordfel
 • Problem med elanläggningen
 • Avbrott i kylsystemet

Anlita en jourelektriker från Bravida under årets alla dagar, dygnet runt. Har ni ett löpande behov av jour är det möjligt att avtala ett långsiktigt samarbete, så att inte liknande problem inträffar i framtiden.