Fastighetsinstallation

Vi tar fram hållbara, energieffektiva helhetslösningar för kundens fastighet. Vi projekterar, installerar och erbjuder långsiktig service. Vi ger fastigheter liv och leder vägen mot ett hållbart samhälle.

Vi finns där du finns

Inget uppdrag är för litet eller för stort

Du behöver bara en leverantör – vi kan allt inom installation och service

Vi gör det vi sagt, vi följer upp och vi förbättrar oss ständigt

Från mindre installationer till större komplexa projekt

Behöver du hjälp med rördragning, sprinklers eller kyla? En ny säkerhetslösning till kontoret? Översyn av gamla elinstallationer eller ventilationslösningar? De flesta av Bravidas installationsuppdrag är okomplicerade – vare sig det gäller ett enskilt teknikområde eller en helhetslösning med flera olika typer av installationer. Vill du veta mer? Kontakta ditt lokala Bravidakontor.

Vi är även engagerade i stora och komplexa installationsprojekt, som när ett sjukhus bygger nya operationssalar eller när en vägtunnel renoveras. Då är vi gärna med i ett tidigt skede och kan ta ett totalansvar för alla installationer inom våra teknikområden. Bravida kan även stå för samordningen mellan olika teknikområden i projektet.

Vilket är ditt behov inom installation?

Kontakta oss för att diskutera dina specifika behov och önskemål.

Våra teknikområden

Bravida installerar och bygger de funktioner som ger fastigheter liv. Våra huvudsakliga teknikområden är el, värme och sanitet, ventilation, säkerhet, sprinkler, kyla, kraft och teknisk fastighetsdrift. Vi tar ansvar för hela processen och kommer gärna med förslag på lösningar som är kostnadseffektiva, driftsäkra och bra för miljön.

 

Kontakta oss

Behöver du hjälp med fastighetsinstallationer?
Hör av dig till oss idag!

Våra servicetjänster

Genom regelbundet underhåll kan man minska löpande driftskostnader och samtidigt öka livslängden på installationerna. Därför erbjuder Bravida serviceavtal för alla typer av installationer inom våra teknikområden.

Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Bravida Holding AB (publ)

Bravida Holding AB (publ), org. nr. 556891-5390, med säte i Stockholm, kallar till årsstämma tisdag den 7 maj 2024 kl. 15.00 på Mikrofonvägen 28, 126 81 Stockholm. Inregistrering till årsstämman börja...

Bravida kommenterar händelseutvecklingen och tillsätter grundlig utredning

Mot bakgrund av att Region Skåne den 4 april hävde ramavtal med Bravida Sverige AB, tillsätter nu Bravida en grundlig utredning för att säkerställa efterlevnad av bolagets högt ställda krav på affärse...

Bravida bjuder in till konferens med aktieägare

Med anledning av Region Skånes hävning av ramavtal med Bravida Sverige AB bjuder Bravida in aktieägare till en konferens den 8 april, kl. 15.00.

Bravida kommenterar Region Skånes hävning av ramavtal

Den 4 april 2024 har Region Skåne meddelat att de häver ramavtal med Bravida Sverige AB till följd av påstådd överfakturering.