Är det inte dags att fastigheter börjar ta eget ansvar?

Det är precis vad de gör med hjälp av fastighetsautomation. Det är som att ge dem en egen hjärna. I grunden går det ut på att ha koll på fastighetens alla flöden – vatten, ventilation, antal människor som befinner sig i lokalerna och mycket mer. När alla system jobbar tillsammans och optimeras i realtid uppstår rejäla synergieffekter. Vi kallar det Automationseffekten.
Med automation gör Bravida fastigheter smarta

Optimera driftnettot med smarta, enkla lösningar

Vi börjar med att koppla upp din fastighets hårdvara, vilket är nyckeln till att förstå nuläget och hur driftnettot kan förbättras. Med hjälp av algoritmer får du åtgärdsförslag och kan mäta effekterna av förändringar.

 

Så här kommer du igång med din energieffektivisering

 

Energieffektivisering

 • Automationseffekten viktig för Boden Business Park

  När ett större tillbyggnadsprojekt skulle startas i Boden Business Park satte Boden kommun stort fokus på hållbarhetsfrågor och miljöcertifiering. 

  Bravida designade och erbjöd en skalbar automationslösning som i första skedet styr ventilation och kyla. 

 • Växjös nya stations- och kommunhus

  Automationseffekten ges genom leverans av en öppen automationsplattform, som också innebär att kunden på distans kan manövrera hela sin fastighet och se dess status i alla delar. Kravbilden i hela projektet är Miljöbyggnad Guld.

 • Sveriges och Nordens högsta byggnad Karlatornet automatiserar för miljön

  I Karlatornet är det viktigt att styrsystemet är utformat effektivt och med klimatfrågan i fokus. Funktioner säkrar så man inte kyler eller värmer samtidigt i lägenheterna, och solskyddet är kopplat till temperaturen så att energibehov styr byggnaden smart, till exempel minimering av kylbehov sommartid.

Vad är fastighetsautomation?

I grunden handlar fastighetsautomation om:

1

Att fastigheternas temperatur, luftflöden och ljus automatiskt anpassas efter nyttjandet av rum
och lokaler.

2

Fastighetens tekniska delsystem integreras och kan på så sätt även styras på distans.

3

Sänker energianvändningen och optimerar driftnettot.

Vill du veta mer?

Friskvård för byggnader

Fastighetsautomation innebär inte bara miljö- och energivinster, det leder också till bättre inomhusklimat och hälsosammare fastigheter att vistas i. De största fördelarna för dig som kund är:

 1. Problem upptäcks innan de ställer till problem
 2. Byggnadens livscykel förlängs
 3. Kontinuerlig energioptimering ger bättre driftnetto
 4. Samlad helhetsbild över alla system - bättre överblick, enklare ägande
 5. Installationerna kan övervakas och styras på distans
 6. Lägre utsläpp och andra miljövinster

 

Ett bra system tar bort överlappande aktiviteter och gör din fastighet smartare, effektivare och mer hållbar.

Dina behov styr

För att det ska bli så bra som möjligt i varje enskilt fall jobbar vi alltid behovsstyrt. Tillsammans utvärderar vi de olika alternativ som finns och kommer fram till bästa lösning. Våra automationsavdelningar är varumärkesoberoende. Både när det gäller installation och serviceavtal.

Helhetslösningar inom industriautomation

Bravida har en lång erfarenhet och genomför projekt inom samtliga områden för automation som även kan omfatta riskbedömning och valideringar av befintliga anläggningar. Vi stödjer dig genom alla faser, inklusive projektering, konstruktion och programmering, oavsett om det är inom tillverknings- och processindustrin eller fastighetsbranschen. Är du intresserad av att se vilka möjligheter det finns för din verksamhet? 

Bravida industriautomation

Det här erbjuder vi dig inom automation:

 

Projektering av tekniksystemen
Installation och funktionstest av styrsystemen
Energioptimering och uppföljning
Remote control, larmhantering och felavhjälpning
Utbildning
Serviceavtal och mjukvaruuppdatering

Kontaktformulär

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.

Jag har läst och tagit del av informationen gällande personuppgifter.