Är det inte dags att fastigheter börjar ta eget ansvar?

Det är precis vad de gör med hjälp av fastighetsautomation. Det är som att ge dem en egen hjärna. I grunden går det ut på att ha koll på fastighetens alla flöden – vatten, ventilation, antal människor som befinner sig i lokalerna och mycket mer. När alla system jobbar tillsammans och optimeras i realtid uppstår rejäla synergieffekter. Vi kallar det Automationseffekten.
Med automation gör Bravida fastigheter smarta

Nu lanserar vi energieffektivisering för fjärrvärme

Reducera dina energikostnader med upp till 15 % genom att själv kontrollera flöden och optimera värmekurvor med Proptech BOX – Heat.

Mer om hur du kan reducera energikostnader

För att kunna ta del av det här materialet så behöver du godkänna användande av cookies.

Klicka här för att ändra inställningarna för cookies

 • Automationseffekten viktig för Boden Business Park

  När ett större tillbyggnadsprojekt skulle startas i Boden Business Park satte Boden kommun stort fokus på hållbarhetsfrågor och miljöcertifiering. 

  Bravida designade och erbjöd en skalbar automationslösning som i första skedet styr ventilation och kyla. 

 • Växjös nya stations- och kommunhus

  Automationseffekten ges genom leverans av en öppen automationsplattform, som också innebär att kunden på distans kan manövrera hela sin fastighet och se dess status i alla delar. Kravbilden i hela projektet är Miljöbyggnad Guld.

Vad är fastighetsautomation?

I grunden handlar fastighetsautomation om:

1

Att fastigheternas temperatur, luftflöden och ljus automatiskt anpassas efter nyttjandet av rum
och lokaler.

2

Fastighetens tekniska delsystem integreras och kan på så sätt även styras på distans.

3

Sänker energianvändningen och optimerar driftnettot.

Vill du veta mer?

Friskvård för byggnader

Fastighetsautomation innebär inte bara miljö- och energivinster, det leder också till bättre inomhusklimat och hälsosammare fastigheter att vistas i. De största fördelarna för dig som kund är:

 1. Problem upptäcks innan de ställer till problem
 2. Byggnadens livscykel förlängs
 3. Kontinuerlig energioptimering ger bättre driftnetto
 4. Samlad helhetsbild över alla system - bättre överblick, enklare ägande
 5. Installationerna kan övervakas och styras på distans
 6. Lägre utsläpp och andra miljövinster

 

Ett bra system tar bort överlappande aktiviteter och gör din fastighet smartare, effektivare och mer hållbar.

Dina behov styr

För att det ska bli så bra som möjligt i varje enskilt fall jobbar vi alltid behovsstyrt. Tillsammans utvärderar vi de olika alternativ som finns och kommer fram till bästa lösning. Våra automationsavdelningar är varumärkesoberoende. Både när det gäller installation och serviceavtal.

Det här erbjuder vi dig inom automation:

 

Projektering av tekniksystemen
Installation och funktionstest av styrsystemen
Energioptimering och uppföljning
Remote control, larmhantering och felavhjälpning
Utbildning
Serviceavtal och mjukvaruuppdatering

Kontaktformulär