Energy Management – grunden för en fungerande fastighetsaffär

Genom att optimera energianvändningen finns det stora vinster att göra, såväl för verksamheten i stort som kostnads- och miljömässigt. Med Energy management tar vi ett helhetsgrepp på energianvändningen i dina fastigheter. Genom analys, ständig uppföljning och konkreta åtgärder optimerar vi energianvändningen för din verksamhet. Oavsett om det gäller att nå uppsatta miljömål, kapa kostnader eller bara få verksamheten att fungera utan avbrott är energy management det första området att ta kontroll över.

Energitjuvar kan finnas var som helst i din fastighet

När det gäller energi är en grönare fastighet också en mer lönsam fastighet. Genom att identifiera energitjuvarna i dina fastigheter minskar du såväl kostnader som gör miljön en tjänst. Vi är med dig genom hela processen från analys till planering och åtgärder. Tillsammans ser vi till att maximera nyttan i alla led.

Fem effekter av att välja Bravida Energy Management

Bravida är den enda aktören på marknaden som behärskar hela kedjan från analys till genomförande och uppföljning. Genom att anlita oss får du:

  • Ökat fastighetsvärde
  • Snabba resultat genom minskad energianvändning
  • Bättre kontroll och hantering av dina fastigheters energianvändning
  • Effektivt sätt att nå uppsatta hållbarhetsmål
  • Rapportering och dokumentering av alla delar i projektet

Mycket verkstad, mindre prat

Det riktiga värdet av en plan eller strategi syns först vid genomförande. Den biten gillar vi allra mest. Det spelar ingen roll om det är långa eller korta projekt, eller var fastigheterna finns. Vi ser till att behov och målsättningar alltid uppnås.

 

Uppföljning och lagkrav

Utan uppföljning är effekten svår att mäta och bevisa. Vi ser alltid till att våra projekt går i mål och inte minst att det finns underlag för rapportering för att uppfylla alla de nya krav som ställs på energieffektivitet enligt lagboken.

Hur många kilowattimmar vill du ha tillbaka?

Tydliga resultat är en röd tråd i alla våra projekt. Om du inte kan räkna hem din investering har vi misslyckats. Därför kan vi i de allra flesta fall garantera ett resultat innan vi påbörjar våra projekt. Ofta handlar det om många kilowattimmar som sparas in.

Vill du veta mer?

Energy management – grunden för en fungerande fastighetsaffär.

Kontakta oss

Jag har läst och tagit del av informationen gällande personuppgifter.