PMO – Special Projects

Bravidas affärsområde PMO – Special Projects arbetar med att utföra, leda och genomföra stora och komplexa projekt i koncernen.

Just nu jobbar PMO med projektering och utförande av installationer till E4 Förbifart Stockholm och till utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. På meritlistan sedan tidigare finns projekt som Norra länken, Södra länken, Citybanan, Astra Zeneca, Facebooks serverhallar i Luleå och några serverhallar i Mälardalen för en konfidentiell kund.

Organisationen är skalbar – den utgår från kund och projekt, och består av ett nätverk av interna och externa resurser.

PMO projekterar inhouse och har utvecklat en egen arbetsmetod för BIM* och modellering. Metoden kombinerar 3D-modeller med data om kostnad och schema till en informationsrik 5D-modell. Denna modell är ett praktiskt verktyg för att dela information mellan byggarbetsplats och kontor och hjälper oss att driva stora projekt effektivt.



Vad är BIM?

*BIM (Byggnadsinformationsmodellering) är ett samarbetssätt för multidisciplinär lagring, delning, utbyte och hantering av information under hela byggprojektets livscykel, vilken inkluderar planering, projektering, byggnation, drift, underhåll och rivning (Eastman et al., 2011).

E4 Förbifart Stockholm

Bravida installerar El, Belysning och VVS, samt VA och Fast släcksystem i Förbifart Stockholm.

Nya tunnelbanan

Vi jobbar med två entreprenader i Nya tunnelbanan: El, Tele och Styr, samt VVS och tunnelventilation.

Datahallar i Mälardalen

Bravida installerar teknik i tre datahallar på uppdrag av en konfidentiell kund.

Vi behöver bli många fler!

Nu söker vi dig som vill jobba med våra stora och spännande projekt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och se våra lediga tjänster!

Innovation that works – when and where it matters.

Kontakt