Project Management Office (PMO)

Bravidas affärsområde Special Projects – PMO arbetar med att utföra, leda och genomföra stora och komplexa projekt i koncernen.

Just nu jobbar PMO med projektering och utförande av installationer till E4 Förbifart Stockholm och till utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. På meritlistan sedan tidigare finns projekt som Norra länken, Södra länken, Citybanan, Astra Zeneca, Facebooks serverhallar i Luleå och några serverhallar i Mälardalen för en konfidentiell kund.

Organisationen är skalbar – den utgår från kund och projekt, och består av ett nätverk av interna och externa resurser.

PMO projekterar inhouse och har utvecklat en egen arbetsmetod för BIM* och modellering. Metoden kombinerar 3D-modeller med data om kostnad och schema till en informationsrik 5D-modell. Denna modell är ett praktiskt verktyg för att dela information mellan byggarbetsplats och kontor och hjälper oss att driva stora projekt effektivt.Vad är BIM?

*BIM (Byggnadsinformationsmodellering) är ett samarbetssätt för multidisciplinär lagring, delning, utbyte och hantering av information under hela byggprojektets livscykel, vilken inkluderar planering, projektering, byggnation, drift, underhåll och rivning (Eastman et al., 2011).

E4 Förbifart Stockholm

Bravida jobbar med E4 Förbifart Stockholm på uppdrag av Trafikverket. Bravidas genom tiderna största entreprenad och det största uppdraget inom installation i Sverige.

Nya tunnelbanan

Bravida jobbar med två installationsentreprenader i projekt nya tunnelbanan på uppdrag av Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Datahallar i Mälardalen

Bravida är generalentreprenör vid tre byggen av datahallar i Mälardalen på uppdrag av en konfidentiell kund.

Vi behöver bli många fler!

Nu söker vi dig som vill jobba med våra stora och spännande projekt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss se våra lediga tjänster!

Innovation that works – when and where it matters.

Kontakt