Värme och sanitet – Smarta lösningar som fungerar utan avbrott

Hur mycket vatten och energi går till spillo varje år? Vi möter dagligen kranar som droppar, dåligt fungerade värmesystem, oisolerade varmvattenrör och gamla system som äter energi. Helt i onödan, tycker vi på Bravida.

Vs-installationer

Bravida hjälper till med alla typer av vs-installationer, stora som små. Det kan handla om enkla vs-installationer för exempelvis bostäder eller kontor, eller mer komplicerade installationer för industrier, sjukhus eller badhus.

För Bravida handlar vs om smarta lösningar som fungerar utan avbrott. Vi hjälper även till att minska vatten- och energianvändningen när det är möjligt – till exempel genom injustering av värmesystem, byte till nya energisnåla pumpar, och termostatbyte.

Vs-serviceVs Webbild L.jpg

Regelbundet underhåll kan minska risken för otrevliga överraskningar och bidrar till att hålla vatten- och energiförbrukningen nere. Bravida erbjuder alla typer av vs-service och hjälper till med reparationer när det behövs.

Bravida arbetar också med undercentraler för värme- och kylanläggningar och hjälper dig oavsett om värmekällan är fjärrvärme, bergvärme eller fossila bränslen. Vi har även lång erfarenhet av gasarbeten.

Inom vs hjälper vi till med:

  • Värme/kyla
  • Sanitet
  • Tappvatten
  • Undercentraler
  • Gas
  • Kompetenssvetsning
  • Energioptimering
  • Industrirör