Våra värderingar

Våra värderingar pekar ut riktningen för hur vi ska bete oss och prioritera i vardagen. Under året har vi arbetat fram nya värdeord som bättre reflekterar vår samtid och visar vilken typ av företag vi vill vara.

Ta hand om verksamheten

 • Vi har passion för affären
 • Vi strävar alltid efter att öka kundnyttan och hitta nya affärsmöjligheter
 • Vi är kostnadsmedvetna
 • Vi skapar stora resultat – tillsammans

Håll det enkelt

 • Vi är serviceinriktade och enkla att jobba med
 • Vi använder gemensamma arbetssätt
 • Vi samarbetar för att leverera en smidig helhetslösning till kunden

Ta ansvar

 • Vi är pålitliga och håller vad vi lovar
 • Vi äventyrar aldrig säkerheten på arbetsplatsen
 • Vi tar ansvar för miljön, för kundrelationer, för samhället och människan

Var proaktiv

 • Vi söker upp kunderna, lyssnar och föreslår lösningar
 • Vi tänker framåt för att skapa möjligheter och undvika risker
 • Vi strävar alltid efter att utvecklas och ligga steget före

Bravidas uppförandekod

Lever vi inte som vi lär? Om du märker att vi inte följer våra värderingar kan du anmäla det genom visselblåsaren.

Vi har tagit fram ett särskilt dokument som handlar om hur vi ska uppföra oss på arbetet – en uppförandekod. Det handlar om att vi respekterar varandra som individer, vår omvärld samtidigt som vi självfallet följer lagar och avtal.

Läs mer: Bravidas uppförandekod.pdf