Rätt temperatur utan avbrott

Till och med i vårt svala land behövs kylanläggningar. Livsmedel behöver förvaras i rätt temperatur, isbanor ska hållas frusna och datahallar behöver kylas för att undvika överhettning. Allt detta måste fungera utan avbrott – och helst med så liten energianvändning som möjligt.

Installation av kylanläggningar

Bravida erbjuder totalentreprenad för de flesta kylsystem. Vi installerar och servar kylanläggningar för CO2, propan och ammoniak samt anläggningar med traditionella köldmedium. Vid behov hjälper vi till med alla steg fram till färdig anläggning. När vi föreslår och installerar ett kylsystem, strävar vi alltid efter att minimera energiåtgången och miljöpåverkan. 

Inom kyla erbjuder vi:

  • Butikskyla – kyla för livsmedelsbutiker och stormarknader
  • Komfortkyla – för behagliga inomhusmiljöer
  • Teknikkyla – rätt klimat i serverhallar
  • Industri- och processkyla
  • Kyla för ishallar
  • Larmbevakning av kylsystem 
  • Myndighetskontroller i form av läcksökning och årsrapportering


Hör av dig till oss om du behöver göra en nyinstallation eller serva din befintliga kylanläggning!

Service och modernisering av kylanläggningar

Regelbundet underhåll är det bästa sättet att hålla kylanläggningen driftsäker. Vi utför service på de flesta kylanläggningar, oberoende av fabrikat. Dessutom kan vi ta ansvar för larmfunktioner i anläggningen – på många orter erbjuder vi kunder att teckna jouravtal. Kontakta din lokala avdelning för mer information. 

De flesta kylanläggningar kan effektiviseras, särskilt om servicen är eftersatt. Vanliga åtgärder är rengöra värmeväxlarytor, byta kompressorer och driftoptimera anläggningen i systemet. Vi förbättrar gärna anläggningens driftstrategi för att minska energiförbrukningen. Till exempel genererar kylanläggningar alltid värme. Varför inte återanvända värmen och spara energi? 

Kontakta oss för service av kylanläggningar

Digital insatsberedskap 24/7

Bravida har digital insatsberedskap dygnet runt. På så sätt kan vi ta emot systemlarm, utföra diagnostik och lösa problem i kylsystemet. Styr- och övervakningssystem ger oss full kontroll över temperatur och larm i din kylanläggning, vilket gör den säker och lättskött oavsett var i landet den finns. 

Bravidas service- och jourverksamhet loggar både temperatur och ström samt hanterar larmstatistik och energirapporter som du som kund kan få nyttja via vårt energi- och klimatavtal.  

Jag vill veta mer om Bravidas jourverksamhet

Serviceavtal 

Ett driftsstopp i kylsystem kan orsaka stor ekonomisk skada. Genom att teckna ett serviceavtal eliminerar du en stor del av den risken. Oavsett om det gäller processkyla inom industrin eller kyl- och fryssystem i butiksmiljö är Bravida på plats inom kort om olyckan är framme. Vid jouravtal täcker vi alla årets dagar, dygnet runt.  

Vi erbjuder även löpande energiinventeringar för att kontrollera att värme, kyla, ventilation och belysning är optimerade.  

Hör av dig till oss om du är intressererad av att veta mer om våra service- och jouravtal!

 

Energi- och klimatförbättrande åtgärder 

Bravida erbjuder flera sätt att minska klimatpåverkan från din kylanläggning

Energioptimering

Injustering och energioptimering av värme- och luftbehandlingsanläggningar. Åtgärderna innebär ofta en märkbar besparing för stora fastigheter- och byggnader, till exempel hotell, skolor och sjukhus.

Energi- och klimatavtal

Med ett energi- och klimatavtal optimerar vi energianvändningen under hela anläggningens livscykel. Vi gör en tillståndsanalys, där du ser nuvarande status på din kylanläggning, och en framtidsanalys som visar vilka underhåll som behövs framöver. Vi gör också inspektioner med avancerad mätutrustning för att rätta till eventuella fel, vilket minskar dina kostnader.

Naturliga köldmedier

Bravidas ambition är att endast använda naturliga köldmedier som är framtidssäkrade, exempelvis CO2, ammoniak och propan. Vi hjälper till att välja det köldmedium som passar bäst i din anläggning.

Hör av dig till oss!

Bravida ser till att det som måste fungera fungerar. Vad kan vi göra för dig idag? Kontakta oss för att diskutera dina behov och önskemål.