Kyla – Rätt temperatur utan avbrott

Till och med i vårt svala land behövs kylanläggningar. Livsmedel behöver förvaras i rätt temperatur, isbanor ska hållas frusna och datahallar måste hindras från överhettning. Allt detta måste fungera utan avbrott – och helst med så liten energiförbrukning som möjligt.

Installation av kylanläggningar

Bravida erbjuder totalentreprenad för de flesta kylsystem. Vi installerar och servar kylanläggningar för CO2, propan och ammoniak samt anläggningar med traditionella köldmedium. Vid behov hjälper vi till med alla steg fram till färdig anläggning. När vi föreslår och installerar ett kylsystem, strävar vi alltid efter att minimera energiåtgången och miljöpåverkan.

Service och modernisering av kylanläggningar

Regelbundet underhåll är det bästa sättet att hålla kylanläggningen driftsäker. Vi utför service på de flesta kylanläggningar, oberoende av fabrikat. Dessutom kan vi ta ansvar för larmfunktioner i anläggningen – på många orter erbjuder vi kunder att teckna jouravtal. Kontakta din lokala avdelning för mer information.

De flesta kylanläggningar kan effektiviseras, särskilt om servicen är eftersatt. Vanliga åtgärder är rengöra värmeväxlarytor, byta kompressorer och justera fyllnadsgrad i systemet.  Vi hjälper även till att förbättra anläggningens driftstrategi för att minska energiförbrukningen. Till exempel genererar kylanläggningar alltid värme. Varför inte återanvända värmen och spara energi?

Bravida Cooling Avancerade kylsystem, butikskyla, serviceavtal och mycket mer

Inom kyla hjälper vi till med:

  • Industrikyla
  • Livsmedelskyla
  • Komfortkyla
  • Ishallar
  • Datahallar
  • Infrysning
  • Fryshus
  • Energioptimering