Kundreferenser

Bravida är Nordens ledande leverantör av klimatsmarta helhetslösningar inom service och installation för fastigheter och anläggningar. Här finns ett urval av projekt vi arbetat med.

Energibesparingar på Brøndby Stadion, Danmark

INSTALLATION/SERVICE: Bravida Danmark fick i uppdrag av Bröndby IF att se över energiförbrukningen på arenan. En del enkla åtgärder, gav stora besparingar åt fotbollsklubben.

Installationer i nytt avloppsreningsverk för minskade utsläpp i Mälaren

INSTALLATION: Bravida har fått i uppdrag av Enköpings kommun att utföra installation av el, vs och ventilation i ett nytt avloppsreningsverk, som ska förbättra vattenreningen och hjälpa kommunen att uppfylla miljökraven för avloppsvatten.

Flerårigt serviceavtal med Alstom inom teknisk Facility Management

SERVICE: Bravida har tecknat treårigt avtal för leverans av tekniska FM-tjänster till Alstom. I Bravidas leverans ingår teknisk service för kontor, depåer och produktionssiter runt om i Sverige.

Teknisk Facility Management - Schneider Electric

SERVICE & INSTALLATION. Ett långsiktigt samarbete med Schneider Electric för Teknisk Facility Management i Sverige, Norge och Danmark.

Bravida tecknar flerårigt avtal med  Trophi Fastighets AB inom teknisk Facility Management.

Teknisk Facility Management - Trophi Fastighets AB

SERVICE. Flerårigt avtal inom teknisk Facility Management för 40 fastigheter i Stockholm och Mälardalen.

Bravida GreenHub Norge minskade Fagforbundets elanvändning

SERVICE. Hos Fagforbundet i Oslo levererar Bravida service på elcykel och har dessutom hjälpt till att kraftigt reducera elanvändningen för belysningen i byggnaden.

Fossilfri fastighetsservice åt Clarion Hotel Post, Göteborg

SERVICE. Hotellet har tecknat ett serviceavtal med Bravidas miljövänliga transportsätt – GreenHub, för service av el, vs, ventilation och kyla.

Hållbar service av anrika Britannia Hotel

SERVICE. Bravida GreenHub utför service inom inom el, vs, ventilation och IT hos Britannia Hotel i Trondheim, Norge.

GreenHub levererar service till fastigheter i Danmark

SERVICE. Vårt hållbara servicekoncept GreenHub erbjuder servicetjänster till kulturminnesmärkta fastigheter i Danmark.

Energieffektiva installationer i Torsvik

INSTALLATION OCH SERVICE. Bravida utför installationer i en 125 000 kvadratmeter stor fabriksbyggnad utanför i Torsvik, Jönköping. I uppdraget ingår även ett femårigt serviceavtal.

Elinstallationer vid Søgne skola, Norge

INSTALLATION & SERVICE. När den nybyggda skolan i Søgne Kommun i Norge, skulle inrätta en omfattande elinstallation med bland annat solcellspaneler på taket, fick Bravida en central roll i projektet.

Bravida sköter elentreprenaden på Sjundeå Campus

INSTALLATION OCH SERVICE. Bildningscampuset Sjundeå hjärta är Sjundeå kommuns största investering någonsin. Här fick Bravida uppdraget att sköta elarbetet på campuset.

Teknisk Facility Management hos Schneider Electric

SERVICE. Bravida ingår ett nordiskt serviceavtal med Schneider Electric som innefattas av förebyggande och felavhjälpande underhåll.

Finska litteratursällskapets nya underjordiska arkiv

SERVICE. Bravida Finland står för ventilations-, rör- och automationsarbeten på Finska litteratursällskapets nya lokaler under jord.

Service och installation hos internationella jätten SalMar

INSTALLATION OCH SERVICE. SalMar bygger ett av världens största kläckerier av laxyngel i Trondheim, där Bravida står för elinstallation, ventilation, vs och fastighetsautomation.

Installationer i kontorsbyggnaden Mimo

INSTALLATION. Bravida fick uppdraget att installera all el och vs i byggnaden MIMO i Göteborg som är certifierad enligt BREEAM nivå ’excellent’.

Fossilfri fjärrvärme i Havdrup, Danmark

INSTALLATION. Bravida Fjärrvärme utför samtliga anläggnings- och rörarbeten när ett klimatvänligt fjärrvärmenät byggs i Havdrup sydväst om Köpenhamn

El- och automationsunderhåll för Adara Pakkaus i Finland

SERVICE. Wellpappfabriken Adara Pakkaus valde Bravida för att el- och automationssystemen ska fungera felfritt i Adaras fabrik.

Energioptimering vid DTU Nanolab, Danmark

INSTALLATION. Bravida fick uppdrag att installera fläktfiler och belysningsarmatur i nanolaboratorium.

Nya sjukhuset i Odense, Danmark

INSTALLATION OCH SERVICE. Bravida har tecknat avtal om totalleverans, etablering och drift av hela infrastrukturen. Det ingår även ett serviceuppdrag för fastigheten i 12,5 år.

Karlatornet, Göteborg

INSTALLATION. Bravida utför samtliga installationer till Karlatornet, Göteborgs första skyskrapa.

Bussterminalen i Slussen

INSTALLATION. Bravida utför de tekniska installationerna i den nya bussterminalen som byggs i samband med ombyggnaden av Slussenområdet.

Geely Hotell, Göteborg

INSTALLATION. Bravida utför installationer av vs, ventilation och styrentreprenad när Geely bygger nytt hotell på Lindholmen i Göteborg.

Logistikcenter i Bålsta

INSTALLATION. Bravida installerar i ett av Europas modernaste logistikcenter i Bålsta.

Sara kulturhus, Skellefteå

INSTALLATION. Bravida utförde samtliga installationer av Sara kulturhus, Sveriges högsta trähus.


Scandinavian XPO

INSTALLATION. Vi omvandlade Eurostop i Arlandastad till Scandinavian XPO – en internationell mötesdestination.

Badhus i Enköping

INSTALLATION. Bravida installerade el, ventilation och vs i Enköpings nya badhus, Pepparrotsbadet, som stod klart våren 2021.

Sveriges Lantbruksuniversitet

INSTALLATION. Bravida installerar ventilation, vs samt larm- och passersystem vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

Stora Bältbron

SERVICE. Bravida Danmark ansvarar för drift och underhåll av alla mekaniska och elektriska system på Stora Bältbron.

Citybanan

INSTALLATION. Bravida stod för alla ventilationsinstallationer under byggnationen av Citybanan, ett av Stockholms största infrastrukturprojekt.

Gardermoen

INSTALLATION. Under byggnationen av Gardermoens nya Pir Nord på Oslos flygplats, stod Bravida Norge för elarbeten samt datakabel- och fiberläggning.

Prioritet Serneke Arena

INSTALLATION. Sommaren 2015 öppnade Prioritet Serneke Arena i Göteborg. Bravida stod för installationerna inom el, vs, ventilation, styr, sprinkler, hiss och kyla.

Postnord

SERVICE. När Postnords postterminal i Rosersberg byggdes, stod Bravida för alla installationer. Nu har även Bravida ansvaret för drift och underhåll av byggnaden.

Facebooks datacenter

INSTALLATION. När Facebooks högteknologiska datacenter i Luleå byggdes hade Bravida helhetsansvaret för samtliga installationer.

Friends Arena

INSTALLATION. När Friends Arena i Stockholm byggdes stod Bravida för totalentreprenaden på el.

Sunderby sjukhus

SERVICE. I tolv år har Bravida skött den fastighetstekniska driften av Sunderby sjukhus i Luleå.

Pressmeddelanden

Bravida stärker sin position inom elservice i Söderhamn

Bravida förvärvar bolaget El-Installation-Automatik i Söderhamn AB och stärker därmed sitt erbjudande inom elservice i Söderhamn med omnejd. Bolaget omsätter 24 miljoner kronor och har 18 anställda.

Förändring av antalet röster i Bravida Holding AB

Bravida Holding AB (BRAV) meddelar idag en förändring i antalet röster i bolaget till följd av omvandling av C-aktier till stamaktier för vidareleverans till deltagare i incitamentsprogram.

Bravida stärker sin position inom elservice i Gävle

Genom en inkråmsaffär har Bravida förvärvat rörelsen i Norin Företagsservice AB och stärker därmed sitt erbjudande inom elservice i Gävle. Bolaget omsätter 18 miljoner kronor och har 8 anställda.

Bravida Finland stärker sin position i västra Finland

Bravida Finland förvärvar bolaget Vesi-Vasa Oy och stärker därmed sitt erbjudande inom VVS-byggtjänster, industrirör och brandsläckningssystem i regionen Satakunta i västra Finland. Bolaget omsätter 1...