Fakturering hos Bravida

Alla Bravidas fakturor hanteras elektroniskt. Läs mer nedan om våra faktureringsrutiner


Avvisad/bestriden faktura

Om din faktura har blivit avvisad/bestriden, klicka här för mer information.

Faktura från leverantör

Bravida tar enbart emot elektroniska fakturor. Observera att en PDF inte räknas som en elektronisk faktura. För att du som leverantör ska få betalt i tid, är det viktigt att fakturorna uppfyller vissa krav.

Leverantörer som inte skickar e-faktura 

Har ni som leverantör inte kommit igång med elektroniska fakturor? Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem.

Mer information finns här: inexchange.se/bravida

Fakturakrav för leverantörsfakturor

För att du ska få betalt i tid, måste din faktura till Bravida uppfylla Bravidas krav:

  1. Fakturan måste vara ställd till rätt bolag och adress.  
  2. Det 11-siffriga arbetsordernumret (AO) måste vara inkluderat. Det är arbetsordernumret som gör att Bravida vet vem som skall erhålla leverantörsfakturan. Det är alltså inte tillräckligt att skriva en person som referens.

Har du frågor rörande fakturering till Bravida?

Kontakta: efaktura@bravida.se
(Vänligen skicka inte fakturor per PDF till denna e-postadress, då dessa inte kommer hanteras. Vi besvarar endast frågor gällande e-faktura).

Har du frågor kring e-faktura?
Besök: inexchange.se/bravida

Adressregister
Klicka här för att se faktureringsadresser.


Kundfakturor

Bravida mål är att sända alla kundfakturor elektroniskt. Är du intresserad av att erhålla elektroniska fakturor från Bravida, vänligen kontakta oss via efaktura@bravida.se (vänligen skicka inte fakturor per PDF till denna e-postadress, då dessa inte kommer hanteras. Vi besvarar endast frågor gällande e-faktura).