Fakturering

Bravidas fakturor hanteras elektroniskt. För att du som leverantör ska få betalt i tid, är det viktigt att fakturorna uppfyller vissa krav.

Kundfakturor

Kundfakturor skickas i de flesta fall via brev. De kunder som önskar elektroniska fakturor hittar mer information om detta under Elektronisk fakturahantering (EDI).

Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor från Bravidas stora materialleverantörer administreras elektroniskt via Bravidas inköpssystem.

Bravida strävar efter att skapa ett helautomatiskt fakturaflöde. Därför vill vi att du som leverantör använder dig av elektronisk fakturahantering (EDI). Leverantörsfakturor som trots detta kommer i pappersformat skannas in via extern part på Frösön. 

Fakturakrav för leverantörsfakturor

För att fakturaflödet ska fungera och du ska få betalt i tid, måste samtliga fakturor till Bravida uppfylla våra krav:

  • Ställ fakturan till rätt bolag med rätt adress. Korrekta adresser till Bravidas bolag hittar du under faktureringsadresser.

  • Inkludera det 11-siffriga arbetsordernumret. Det är arbetsordernumret som gör att Bravida vet vem som skall erhålla leverantörsfakturan. Det är alltså inte tillräckligt att skriva en person som referens.