När luften är bra, mår vi bra

Frisk luft inomhus kostar lite och betalar sig snabbt. När luften är bra, har vi det bra. Vi presterar bättre, blir mer effektiva och trivs bättre.

Ventilationsservice 

Om du är i behov av ventilationsservice kan våra ventilationstekniker rycka ut med kort varsel. Samtidigt kan vi inleda ett långsiktigt samarbete där vi dokumenterar och analyserar verksamheten för att ge förbättringsförslag. Med tillgång till den senaste utrustningen och mätinstrumenten.  

Mer om ventilationsservice

 

Installation av ventilationssystem

Tveka inte att investera idag för att spara pengar imorgon. Ett välfungerande ventilationssystem ökar inte bara luftflödet och förbättrar luftkvaliteten utan är även energibesparande. Vi har hjälpt till att ta fram specialanpassade ventilationslösningar för bland annat servicehus, sjukhus, idrottshallar och köpcentrum, samt högteknologiska industrier. 

Mer om ventilationsinstallationer

 

Ett bra ventilationssystem gör skillnad

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus på kontor eller i olika industribyggnader. De allra flesta har koll på utomhusluften och den aktuella temperaturen tack vare väderleksrapporten. Få engagerar sig däremot i kvaliteten på inomhusluften - och det vill vi ändra på. Fördelarna med ett smart ventilationssystem är många:

 • Få ett kontrollerat inomhusklimat
 • Skapa välmående för personer i lokalen
 • Öka trivseln och kvaliteten

Med ventilationen i främsta rummet

Letar du efter ett ventilationsföretag som har bred kompetens och erfarenhet av att erbjuda unika lösningar för olika verksamheter? Vi har mångårig erfarenhet av att optimera inomhusklimatet i olika byggnader. En del av arbetet är att implementera ett styrsystem som samlar in data om verksamheten och varnar för eventuella problem.


Våra certifierade ventilationstekniker är lyhörda för dina önskemål och har kunskap om hela kedjan - allt från projektering till installation. De kan ge besparingsförslag utan att kompromissa med kvalitet och effektivitet.  

Bravidas ventilationstekniker

Vi erbjuder följande ventilationslösningar

 • Luftbehandling
 • Processventilation
 • Styr- och övervakning
 • Injustering och obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Ventilation med värmeåtervinning

Visst vore det smidigt att kunna återvinna luften som cirkulerar i byggnaden för att effektivisera uppvärmningen och luftflödet till en lägre kostnad?

 

Det tycker vi med, speciellt med tanke på att vi har långa vintrar med kall och torr luft. Därför är vi glada över att kunna erbjuda ventilation med värmeåtervinning. Det är ett system som inte bygger på frånluftsventilation. I stället är det ett fläktstyrt aggregatsystem som värmer upp den inkommande luften med den varma inomhusluften.

Kallraset minskar och stora besparingar kan göras varje år när uppvärmningskostnaderna blir lägre. Samtidigt blir inomhusklimatet bättre.

Gamla och nya ventilationssystem

En viktig del av vårt uppdrag är att automatisera flödet eftersom det är betydligt energisnålare. Det innebär att byta ut gamla ventilationssystem mot nya. Vi inventerar dina befintliga installationer och kommer med förslag på bättre system. 

Du kan få hjälp med:

 • Kontroll av intagsgaller, filterstatus och eventuellt filterbyte
 • Översyn av remdrift, axlar och lager
 • Rengöring av ventilationssystemet
 • Kontroll av kilrep och kilrepsbyte
 • Kontroll av funktioner för styr och regler/övervakning samt brandspjäll i ventilationssystemet
 • Kontroll av temperaturer samt ventiler på värmebatterier

Kontakta ditt lokala Bravidakontor

Ventilationsinstallation av Bravida