Socialt ansvar

Bravida har ett socialt ansvar att bidra till de samhällen där vi verkar – att skapa sysselsättningstillfällen och framtida kompetens, samtidigt som vi bygger ett lag där medarbetare är trygga, trivs och utvecklas.

 

socialt_ansvar_SV- 690x460px.jpg

Arbetsgivaren för det bästa laget

Bravidas mål till 2023

2023

LTIFR < 5,5

På Bravida har vi en nollvision för arbetsskador. Vi sätter hälsa och säkerhet främst och låter allas röster bli hörda. Som första steg är vårt mål att få ned arbetsskadefrekvensen LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) till under 5,5.

2023

eNPS > 20

Bravida vill vara branschens bästa arbetsgivare Tillsammans bygger vi ett lag där medarbetare är trygga, trivs och utvecklas. Vårt mål är att öka eNPS (employee Net Promoter Score), andelen medarbetare som rekommenderar Bravida som arbetsgivare.

Tillsammans bygger vi branschens bästa lag

Bravida vill vara branschens bästa arbetsgivare för medarbetare som engagerar sig i våra kunders framgång, vill lära sig nya saker vare dag och ta ansvar för framtiden.

Hälsa och säkerhet på Bravida

Vi vill att varje medarbetare ska komma hem välmående och frisk från arbetet varje dag. Därför jobbar vi systematiskt med arbetsmiljö och säkerhet. Och därför säger vi stopp om det inte känns säkert att arbeta.

Mångfald och medarbetarutveckling på Bravida

I det bästa laget behövs mångfald och kreativitet. Tillsammans bygger vi ett lag där medarbetare trivs och utvecklas. Vi främjar ett gott ledarskap och kompetensutveckling för alla.

Bravidas hållbarhetsredovisning

Bravidas hållbarhetsredovisning är en integrerad del av vår årsredovisning. Där tydliggör vi vårt ansvar, våra styrkor och våra utvecklingsområden ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi tar utgångspunkt i FN:s Global Compact och beskriver hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor.

Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2021

Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2020

Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2019

Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2018

Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2017