Högspänningsteknik

Vårt samhälle bygger på system som kräver el för att fungera. Vi behöver det i hemmet, för att resa, inom industrin och på jobbet. Vi har stor kompetens inom högspänningsteknik och erbjuder tjänster i hela elkraftsnätet – från kraftkällan, genom hela kraftnätet, till vägguttaget.

Från kraftkälla till vägguttag

Elen får samhället att fungera. Dessutom behövs el till alla privatbostäder för att kunna titta på TV, baka bröd eller brygga kaffe. För att inte tala om det växande behovet av el för elektrifiering av bilar och övrig infrastruktur. Bravida har stor kompetens inom högspänningsteknik och optimerar eltillförseln från kraftkälla till vägguttag.

 

Alla kilowattimmar räknas

Allt mer komplexa digitala lösningar och utbyggnad av effektiv infrastruktur innebär att kraftinstallationer och eldistribution till elanläggningar måste fungera sömlöst. Ta kontakt med oss på Bravida när du vill få en pålitlig drift och effektiva lösningar.

Kraftlösningar skapar en stabil verksamhet

På Bravida har vi lång erfarenhet ev beprövade lösningar, men vi tänker också nytt i olika situationer. Tack vare våra duktiga experter kan vi dra nytta av varandras erfarenhet och använda den senaste tekniken för att mäta och analysera din verksamhet. Digitala verktyg samlar in data i realtid och synliggör brister i anläggningen. Vi hjälper dig att optimera och energieffektivisera befintlig anläggning, som minimerar kostnader och utsläpp.  Det här kan du få hjälp med:

  • Installation av elanläggningar
  • Konstruktion av kraftstationer
  • Högspänningsledningar för exempelvis järnväg, gatubelysning och vindkraft
  • Byggnation av transformatorstationer
  • Drift och underhåll av kraftstationer
  • Drift och underhåll av elnät

Transformatorstationer är en viktig pusselbit  i elförsörjningen

Industriella anläggningar måste vara driftsäkra och göra det möjligt att använda maskiner optimalt. Transformatorstationer är kopplade till ett ställverk. De fördelar elströmmen och är i behov av underhåll och optimering för att minska elförluster och dra ner på energiförbrukningen. Varje transformator är en del av något större och en byggsten i samhällsbygget.


110 000 volt är ingen match

Högspänningsledningar överför tusentals volt för att distribuera elen. Här finns ofta åtgärder att ta till för att elförlusten inte ska bli stor. Såväl drift som underhåll. Våra tekniker är auktoriserade och arbetar effektivt för att förhindra onödiga driftstopp. 


Olika lösningar för olika behov

Högspänningssystem för industrin, sjukhus eller serverhallar ser olika ut. Vi har lång erfarenhet av att dokumentera och analysera verksamhetens behov och erbjuder så väl preciserade punktinsatser och övergripande strategier. Vi stöttar upp med kompetens där ni saknar den.

Kraftservice att lita på

Högspänning är svårt att hantera och direkt livsfarligt om du kommer i kontakt med den. Låt Bravidas erfarna elektriker ta hand om servicearbetet för kraftstationer, elnät och elanläggningar. Få hjälp med både drift och underhåll. Det minskar risken för plötsliga driftstopp eller allvarliga olyckor.