Kraft – Högspänningsteknik från kraftkälla till vägguttag

Vårt samhälle bygger på system som kräver el för att fungera. Vi behöver det i hemmet, för att resa, inom industrin och på jobbet. Vi har stor kompetens inom högspänningsteknik och erbjuder tjänster i hela elkraftsnätet – från kraftkällan, genom hela kraftnätet, till vägguttaget.

Kraftinstallationer

Bravida är en helhetsleverantör för konstruktion, byggnation, installation och uppföljning av eldistribution till och från elanläggningar. Allt från transformatorstationer och ställverk inom industrin till högspänningsledningar för exempelvis järnväg, gatubelysning och vindkraft.

Vi utför bland annat installation av elanläggningar, konstruktion av kraftstationer, samt byggnation av transformatorstationer. Vi har stor kompetens inom högspänningsteknik, delen inom el med spänningar över 1 000 volt.

Våra kunder finns i hela Norden, främst inom eldistribution, förnyelsebar energi, tung industri och infrastruktur.  

Kraftservice

Bravida erbjuder även drift och underhåll av kraftstationer och elnät.

Inom kraft hjälper vi till med:

  • Installation av elanläggningar
  • Konstruktion av kraftstationer
  • Högspänningsledningar för exempelvis järnväg, gatubelysning och vindkraft.
  • Byggnation av transformatorstationer
  • Drift och underhåll av kraftstationer
  • Drift och underhåll av elnät

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig? Ring ditt lokala Bravida kontor så berättar vi mer. Inget uppdrag är för litet eller stort.